Fossiilivapaa teräs vastaa ympäristöystävällisten ratkaisujen kysyntään

Kuluttajat haluavat yhä useammin ympäristön kannalta kestäviä tuotteita. Tämä luo paineita kestävän, fossiilivapaan toimitusketjun toteutumiselle ja koko teräksen valmistusprosessille kaivostoiminnasta vähittäismyyntiin.

Kuvittele, että kahdesta lähes identtisestä tuotteesta kaupan hyllyllä toinen on tuotettu ympäristöystävällisesti. Toivottavasti valituksi tulee ympäristöystävällinen versio. Mutta olisiko se ensisijainen vaihtoehto, jos se on kalliimpi?

Kestävien tuotteiden kysyntä kasvaa nopeasti kaikkialla maailmassa. Eräässä eurooppalaisessa tutkimuksessa todettiin, että 85 prosenttia vähittäiskauppiaista raportoi kestävien tuotteiden myynnin kasvaneen ja 92 prosenttia odottaa kestävien tuotteiden myynnin kasvavan seuraavien viiden vuoden aikana. 1

"Ympäristöstä ollaan enemmän huolissaan vauraammissa maissa", sanoo Lundin yliopiston taloustieteen laitoksen apulaisprofessori Fredrik N. G. Andersson. "Tähän kysyntään vaikuttavat pitkälti sosiaalinen media ja kansalaisjärjestöt. Pienellä ryhmällä voi olla suuri vaikutus."

Eräässä tuoreessa tutkimuksessa todettiin, että 65 prosenttia ihmisistä haluaa määrätietoisesti ostaa ympäristöystävällisiä tuotemerkkejä, mutta tällä hetkellä vain vähemmistö on valmis maksamaan niistä enemmän.2 Muutos on kuitenkin käynnissä, ja sitä ajavat erityisesti tietyt väestöryhmät. Nuoret perustavat kulutuksensa todennäköisemmin kestäviin arvoihin ja ovat valmiita myös maksamaan siitä. Toisessa tutkimuksessa havaittiin, että seitsemän kymmenestä päämäärätietoisesta ostajasta on valmis maksamaan kestävistä tuotteista jopa 35 prosentin lisän.3

Koko toimitusketjun vaikutus

"Yksi asia, jota meidän pitäisi selventää, on se, mitä tarkoitamme vihreällä, kestävällä tai ympäristöystävällisellä", Andersson huomauttaa. "Tuotanto voi vaikuttaa ympäristöön monin eri tavoin. Monet kuluttajat ajattelevat ilmastonmuutosta, joten he rinnastavat "vihreän" kasvihuonekaasupäästöjen puuttumiseen."

Tilanne voi muuttua vielä monimutkaisemmaksi, kun niin kutsuttua ympäristötilinpitoa käytetään tuotteen koko toimitus- ja tuotantoketjun analysointiin.

"Päästöt voivat vaihdella huomattavasti toimitusketjun eri osissa", Andersson selittää. "Paljon päästöjä syntyy perusmateriaalien, kuten teräksen, kemikaalien tai paperin, tuotannossa, koska ne ovat energiaa kuluttavia aloja. Myös raaka-aineiden ja tuotteiden kuljetuksesta aiheutuu paljon päästöjä, ja kokonaisuuteen voi vaikuttaa sekin, miten tuote käsitellään tai kierrätetään käyttöiän lopussa. Muut toimitusketjun osat saattavat tuottaa vain pienen määrän päästöjä."

Tuottajat ja kuluttajat vaativat parannuksia

Toimitusketjuun kohdistuu yhä enemmän paineita ympäristöystävällisyyden lisäämiseksi, ja paine kohdistuu ketjun molempiin päihin.

"SSAB:n kaltaisilla alkutuotantoyrityksillä voi olla valtava vaikutus ilmastoon, ja ne tietävät sen. Ne ja niiden kaltaiset yritykset pyrkivät parantamaan kestävyyttään", Andersson sanoo. "Myös vähittäiskauppiaat vaativat ympäristöystävällisempiä tuotteita ja prosesseja, koska kuluttajat painostavat heitä."

Suuryritykset vaativat yhä useammin todisteita siitä, että kaikki heidän toimitusketjussaan pyrkivät kestävään kehitykseen. Tästä on tulossa normaali osa yritysten kestävän kehityksen raportteja ja liiketoimintapäätöksiä. Myös kuluttajat kiinnittävä asiaan enemmän huomiota. Arvotietoisimmat ostajat ovat valmiita maksamaan 37 prosenttia enemmän täydellisestä läpinäkyvyydestä ja jäljitettävyydestä.  Valtaosa kuluttajista suhtautuu ymmärrettävän varauksellisesti yritysten harjoittamaan viherpesuun ja haluaa, että väitteet todennetaan riippumattomasti.

Sitä saa, mistä maksaa

SSAB uskoo, että kestävämpien tuotteiden voimakas kysyntä jatkuu, ja se on ryhtynyt merkittäviin toimiin sijoittaakseen fossiilivapaaseen terästuotantoon. Sen sijaan, että prosessissa käytettäisiin koksihiiltä, teräs valmistetaan fossiilivapaalla sähköllä ja vedyllä. Tällaisesta teräksenvalmistuksesta ei aiheudu käytännössä lainkaan hiilijalanjälkeä. Lisäksi SSAB pyrkii yhdessä kumppaneiden ja asiakkaiden kanssa luomaan fossiilivapaan arvoketjun kaivoksesta lopputuotteeseen.

Vaikka fossiilivapaa teräs on kalliimpaa kuin perinteisin menetelmin valmistettu teräs, päämäärätietoiset kuluttajat ovat valmiita maksamaan enemmän tuotteista ja palveluista, jotka vastaavat heidän arvojaan.

Aivan kuten jotkut ihmiset maksavat enemmän tietystä tuotemerkistä, toiset maksavat enemmän tuotemerkistä, joka on heidän vakaumuksensa mukainen. SSAB:n brändiuskollisuus perustuu siihen, että asiakkaat tietävät voivansa luottaa laadukkaisiin tuotteisiin paitsi toiminnallisella myös taloudellisella ja liiketoiminnallisella tasolla. Tuotteiden on tarjottava myös kestävyysarvoa nyt ja tulevaisuudessa. Fossiilivapaan teräksen markkinajohtajana SSAB tarjoaa arvotietoisille asiakkaille ympäristöön perustuvan syyn jatkaa teräksen käyttöä.

"Hiilen poistaminen on mahdollista, mutta se vaatii uutta ajattelua", Andersson sanoo. "Se edellyttää uutta yhteiskuntaa, mutta yhteiskunnat muuttuvat koko ajan."

Lisätietoa fossiilivapaasta teräksestä

Facade made of GreenCoat® Colorful steel

Rakentamisen tulevaisuus on kestävä

Tulevaisuuden kaupunkimme on rakennettava entistä kestävämmällä tavalla. Avainasemassa ovat paremmat rakennusmateriaalit, kuten fossiilivapaa teräs ja biopohjaiset pinnoitteet.
steel bridge over water

Fossiilivapaan teräksen avulla kohti kestävää tulevaisuutta

Ilmastonmuutoksen nykytahdin pysäyttäminen ja suunnan kääntäminen on maailmanlaajuinen haaste, johon on vastattava kiireesti. Terästeollisuudella on mahdollisuus vaikuttaa merkittävästi hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen sekä tuotantovaiheessa että tukemalla nykyistä kierrätysastetta.