RRPileCalc

RRPileCalc on SSAB:n teräspaalujen mitoitusohjelma. Teräspaalujen mitoituksessa noudatetaan Eurokoodi suunnittelujärjestelmää, niiden kansallisia liitteitä sekä kansallisia ohjeita. 

Monipuoliset mitoitusmahdollisuudet

RRPileCalc-suunnittelutyökaluun sisältyvät Eurokoodien Suomen, Ruotsin ja Norjan kansalliset liitteet. Ohjelman laskelmissa noudatetaan myös muita kansallisia paalujen suunnitteluohjeita. Nämä kansalliset ohjeet kattavat esimerkiksi paalun varren nurjahduskestävyyden laskemisen, jota ei käsitellä tarkasti Eurokoodeissa.

Ohjelma sisältää kaikki SSAB:n paalukoot välillä RR75–RR/RD1200. Ohjelmassa voidaan käyttää myös kaikkia paaluille saatavilla olevia teräslajeja. Lisäksi paalun rakenne voidaan suunnitella teräsrakenteena (tyhjä teräsputkipaalu), betonilla täytettynä teräsputkena (ilman liittovaikutusta), liittorakenteena joko raudoitustangoilla tai ilman niitä, tai liittorakenteena, jossa on sisäinen teräsputki.

SSAB:n RRPileCalc-suunnittelutyökalun avulla paalu voidaan mitoittaa vaaditun kestävyyden mukaisesti. Ohjelma etsii kevyimmän paalumitan annetun kestävyyden saavuttamiseksi. Hakutoimintoa voidaan käyttää sekä pienpaalujen että suurpaalujen kanssa. Hakutoiminnossa paalun rakenne voidaan suunnitella teräsrakenteena (tyhjä teräsputkipaalu) tai betonilla täytettynä teräsputkena (ilman raudoitteita ja sisäputkea).

 

Advanced FEM -toiminto tarkempaan analysointiin

Jos paalun käyttäytymistä on analysoitava tarkemmin, RRPileCalc-ohjelmassa on myös Advanced FEM -toiminto. Advanced FEM-toiminnossa paalua ympäröivä maaperä voidaan mallintaa useana kerroksena. Myös maaperän jousimallit voivat olla edistyneempiä eli epälineaarisia (kansallisista säädöksistä riippuen). Advanced FEM -toiminnossa voidaan paalulle antaa myös erityyppisiä kuormituksia. Tavanomaisen pystysuuntaisen kuormituksen lisäksi voidaan antaa myös vaakakuormitusta ja taivutusmomenttia. Paalun sivuttaissiirtymät, taivutusmomentit ja leikkausvoimat sekä vaakasuuntainen maanpaine voidaan tulostaa kaavioina Advanced FEM -analyysin jälkeen.

PileWallCalc

SSAB:n PileWallCalc-suunnittelutyökalu helpottaa paaluseinien poikkileikkausominaisuuksien ja taivutuskestävyyksien laskemista. Ohjelma laskee RD-paaluseinien, combi-seinien ja zig-zag combi -seinien taivutus-, normaalivoima- ja leikkauskestävyydet.

Laskelmat tehdään Eurokoodi suunnittelujärjestelmän mukaisesti. Suunnittelutyökalussa ovat mukana paalukoot RD220–RR/RD1200, kaikki SSAB:n paaluissa käytetyt teräslajit ja kattava valikoima eri valmistajien teräsponttiprofiileja combi-seinille. Paaluseinän kestävyys voidaan laskea joko elastisessa tai plastisessa tilassa. Lisäksi putkipaalujen rakenne voidaan suunnitella teräsrakenteena (tyhjä teräsputkipaalu), betonilla täytettynä teräsputkena (ilman liittovaikutusta), liittorakenteena joko raudoitustangoilla tai ilman niitä, tai liittorakenteena, jossa on sisäpuolinen teräsputki. 

Edistyneet korroosiovähennysmahdollisuudet

Korroosionopeus vaihtelee usein paaluseinän eri syvyyksissä ja seinän eri puolilla. Rakenteen optimoinnin helpottamikseksi on mahdollista suunnitella kaksi poikkileikkausta samanaikaisesti, seinän yläosa ja alaosa. Paalun halkaisijan on oltava sama seinän ylä- ja alaosassa, mutta paaluputken seinämän paksuutta ja paalun teräslajia voidaan vaihdella.

Erilaiset korroosiomäärät suunnittelukäyttöiän aikana otetaan huomioon laskelmissa. Korroosiomäärät voidaan asettaa erikseen seinän ylä- ja alaosalle. Myös seinän eri puolille ja paalun sisäpinnalle voidaan asettaa eri korroosiomäärät. Eri korroosiomääriä voi olla yhteensä kuusi.

Jos korroosiolla on eri arvot seinän eri puolilla, poikkileikkauksesta tulee epäsymmetrinen. Ohjelma laskee paaluseinän taivutuskestävyyden molempiin suuntiin, jolloin seinän eri puolien erilaisten korroosioarvojen vaikutukset huomioidaan kestävyysarvoissa. Kestävyysarvojen lisäksi ohjelma laskee seinän poikkileikkauksen jäyhyysarvot, taivutusvastuksen ja painopisteen paikan.

 

Tulokset

Ohjelma luo raportin, jossa näytetään lähtötiedot, todelliset poikkileikkausominaisuudet sekä useita kestävyyskuvaajia normaalivoima-, leikkausvoima- ja taivutuskestävyyden erilaisille yhdistelmille. Seinän poikkileikkausominaisuuksien ollessa erilaiset seinän ylä- ja alaosassa, näytetään molempien osien kestävyyskuvaajat.

Tulokset

Tekla Structures

SSAB:n pien- ja suurpaalujen sekä RD-paaluseinien valmiit komponentit

REVIT Components

SSAB:n pien- ja suurpaalujen valmiit komponentit
Asennusohjeet sisältyvät ladattavaan .zip-tiedostoon

Vakiopaaluanturat

Teräsbetoniset vakiopaaluanturat RR- ja RD-paaluille.

Valmiiksi mitoitetut teräsbetoniset vakiopaaluanturat RR- ja RD-paaluille on tarkoitettu tehostamaan SSAB:n RR- ja RD-paalujen käyttöä talonrakentamisessa ja helpottamaan paaluanturoiden suunnittelua ja käyttöä.

Tekninen tuki ja asiakaspalvelu

Tarjoamme asiantuntija-apua sekä suunnittelu- että toteutusvaiheessa.

Tekninen tuki avustaa vaihtoehtoisten suunnitelmien tekemisessä ja järjestää tuotekoulutusta.

Asiakaspalvelijamme palvelevat nopeasti ja tehokkaasti. Autamme mielellämme erilaisissa haasteissa, ja voimme etsiä yhdessä parhaat ratkaisut liiketoimintasi tukemiseen.