HYBRIT – fossiilivapaa teräs

Vuonna 2016 SSAB, LKAB ja Vattenfall yhdistivät voimansa ja käynnistivät HYBRIT-hankkeen, jonka tavoitteena on mullistaa teräksenvalmistus.

HYBRIT-hankkeessa rautamalmipohjaisessa teräksenvalmistuksessa perinteisesti käytetty koksi on tarkoitus korvata vedyllä. Lopputulos on ainutlaatuinen: maailman ensimmäinen fossiilivapaa teräksenvalmistustekniikka, jonka hiilijalanjälki on lähes olematon. Tavoitteena on, että fossiilivapaan teräksentuotannon mahdollistava ratkaisu olisi valmis vuoteen 2026 mennessä. HYBRIT-hankkeen menestyminen tarkoittaisi sitä, että voisimme yhdessä vähentää Ruotsin hiilidioksidipäästöjä 10 % ja Suomen 7 %.

Ruotsilla on ainutlaatuiset edellytykset toteuttaa tämä hanke, sillä Ruotsissa tuotetaan paljon fossiilivapaata sähköä, Ruotsin rautamalmivarannot ovat Euroopan laadukkaimpia ja terästeollisuus on pitkälle erikoistunut ja innovatiivinen. Vuonna 2018 HYBRIT-hankkeessa aletaan myös tutkia mahdollisuuksia laajentua Suomeen.

HYBRIT-hanke ei kuitenkaan enää ole vain suunnitelmatasolla, vaan SSAB on jo ottanut askeleen eteenpäin ja siirtynyt toteutettavuustutkimuksesta pilottilaitosvaiheeseen. Ruotsin Luulajaan kohoavan pilottituotantolaitoksen rakennustyöt aloitettiin kesäkuussa 2018, ja laitoksen odotetaan valmistuvan vuonna 2021.

Jo ennen fossiilivapaan teräksentuotantoratkaisun valmistumista SSAB pyrkii vähentämään yhteenlaskettuja hiilidioksidipäästöjään Ruotsissa 25 prosentilla vuoteen 2025 mennessä uudistamalla Oxelösundissa sijaitsevan masuuninsa.