Alustojen kehittäminen Docol®-suurlujuusterästen avulla

Alustamateriaali

Alustakomponenttien rakenteellisten ominaisuuksien vuoksi kuumavalssattu teräs soveltuu usein niiden valmistukseen kylmävalssattua terästä paremmin. Yksi suurimmista syistä tähän on kuumavalssatun teräksen paksuus. Kylmävalssattuja teräksiä on tavallisesti saatavilla vain paksuusalueella 0,5–2,1 mm, kun taas kuumavalssatut teräkset ovat paksumpia, 2,0–6,0 mm.

Suuren paksuusalueen lisäksi kuumavalssattujen Docol®-suurlujuusterästen (AHSS) avulla voidaan lisätä komponenttien murtolujuutta merkittävästi, ja komponenttien valmistamiseen tarvitaan vähemmän terästä. Näin valmiiden tuotteiden paino voi keventyä huomattavasti, ja sama suorituskyky saavutetaan edullisemmin, sillä materiaalia tarvitaan vähemmän.

Chassi made of Docol AHSS

Muutakin kuin kevyempi paino

Kuumavalssattujen suurlujuusterästen käytöstä alustakomponenteissa, kuten yhdystukiakseleissa, tukivarsissa ja alustojen rungoissa, on paljon muutakin hyötyä. Suuri murtolujuus ja optimoitu mikrorakenne tekevät myös teräksen väsymisominaisuuksista erinomaisia. Terästä on saatavana lujuusluokkaan 1 200 MPa asti, ja teräs on kustannustehokkain kevyt materiaali. Alustojen edellyttämä monimutkaisuus ja yhdistettävyys voidaan ratkaista helposti teräksellä.

Kuumavalssattujen Docol®-terästen valikoima

SSAB:n kuumavalssaamon nykyaikaisen jäähdytyslaitteiston avulla on voitu kehittää useampia kuumavalssattuja AHSS-teräslajeja, jotka ovat erittäin tasalaatuisia. SSAB on kehittänyt ja hienosäätänyt kuumavalssausprosessejaan jo vuosikausia, ja tästä syystä meillä on hyvä maine laadukkaiden tuotteiden valmistajana.

Kuumavalssattujen Docol®-terästen valikoima on laaja, ja uusia laatuja kehitetään kaiken aikaa. Tällaisia ovat esimerkiksi monifaasiteräkset (CP), martensiittiset teräkset (M), muottikarkaistavat teräkset (PHS), reiänlaajennusominaisuuksiltaan paremmat teräslaadut sekä uudet 3. sukupolven teräkset. Näillä kaikilla on ominaisuuksia, jotka soveltuvat erinomaisesti alustojen valmistukseen.

Muut tuotteet

AHSS- ja UHSS- terästen käyttö autoissa, kevyissä ajoneuvoissa ja raskaissa kuorma-autoissa