Asiakasesimerkki

Shape Corp. on parantanut autojen korirakenteita Docol®-teräksen avulla

05.7.2021 6 min luettu

Puskuri Docol-teräksestä

Tapaustiedot

Maa Yhdysvallat
Yritys Shape Corp.
Teollisuusala Autoteollisuus

Auton perusmuoto ei ole muuttunut kovinkaan paljon vuosisadan aikana, mutta korirakenteessa on tapahtunut paljon kehitystä. SSAB:n kehittyneiden erikoislujien teräslaatujen ansiosta Shape Corp. on pystynyt parantamaan ajoneuvojen korirakenteita, mikä on lisännyt ajoneuvojen turvallisuutta ja keventänyt niiden painoa.

Autoteollisuus on jatkuvassa muutoksessa, mikä tarkoittaa sitä, että tuotekehitys on ollut avainasemassa paitsi menestymisen myös jatkuvan menestyksen kannalta. Nykyisin yksi megatrendeistä on sähköistäminen. Kyse ei ole pelkästään muutoksesta käyttövoimassa ja energian varastoinnissa, vaan sähköistäminen tarkoittaa myös merkittäviä muutoksia auton koriin.

”Sähköautolla on erilainen painopiste, koska akkumoduulit sijoitetaan tyypillisesti matkustajien alle”, Brian Oxley kuvailee. ”Auton erilaiset voimansiirtorakenteet vaimentavat iskuja eri tavoin. Myös akku on suojattava.”

Brian Oxley on Shape Corp.:n Advanced Product Development Specialist. Shape Corp. on suunnittelu- ja valmistusyritys, joka on erikoistunut autojen törmäyshallintajärjestelmiin ja korirakenteiden osiin. Shape Corp. on maailmanlaajuinen yritys, jonka pääkonttori sijaitsee Yhdysvaltain Michiganissa. Yritys kehittää esimerkiksi pilarirakenteita matkustamon ympärille sekä etu- ja takapuskureita.

Shape Corp.:n teräsrakenne autoteollisuuteen

Tapaustiedot

Maa Yhdysvallat
Yritys Shape Corp.
Teollisuusala Autoteollisuus

Ohuempi, vahvempi ja käyttökelpoisempi teräs

Teräs – erityisesti Docol®-teräs – on yksi Shape Corp.:n käyttämistä päämateriaaleista. Yhteistyö terästoimittaja SSAB:n kanssa on jatkunut vuosikausia, ja SSAB on kehittänyt vahvempia ja ohuempia teräslaatuja asiakkaansa tarpeiden muuttuessa. Pitkän aikavälin lujuuspyrkimys heijastaa entistä turvallisuus- ja tehokkuusvaatimuksia. Samaan aikaan ohuemmalla teräksellä on samat turvallisuusnäkökohdat kuin paksummalla teräksellä, mutta kevyempi paino mahdollistaa sen, että ajoneuvoa voidaan keventää.

”Uskon, että yksi ensimmäisistä SSAB:n teräksistä oli Docol 1300M. Sitä käytettiin pääasiassa puskureissa”, Oxley jatkaa. ”Olimme käyttäneet tuotetta 980, joten 1300 oli suuri edistysaskel. Se oli noin 50 prosenttia vahvempaa, joten meidän oli keksittävä innovatiivisia tapoja olla tehokkaita ja hyödyntää materiaalia.”

Vahvempi materiaali on mahtavaa, mutta sitä on voitava hyödyntää. Tämä on yksi Shape Corp.:n tärkeimmistä eduista: yritys pystyy keksimään innovatiivisia tapoja muovata teräs oikeanlaisiin muotoihin.

”SSAB:n Docol 1500M -teräslaatu oli osa ensimmäisiä projektejani”, Oxley kertoo. ”Valmistimme geometrisia innovaatioita ja uusia puskuriprofiileja. Teimme suunnitelmia, joissa hyödynnettiin materiaalin lujuutta. Asiakkaamme hyväksyivät tämän ratkaisun, ja nykyisin sitä käytetään tuotantolaitoksissa Yhdysvalloissa, EU:ssa, Meksikossa ja Kiinassa.”

Shape Corp.:n konseptit autoteolliuuteen

Turvallisuuden parantaminen ja kustannusten vähentäminen

Yksi Shape Corp.:n vaikuttavimmista innovaatioista on kattoputki, matkustamon rungon katto-osa.

”Markkinoilla on samankaltaisia käyttökohteita, mutta niissä käytettiin matalamman lujuuden terästä”, Oxley kertoo. ”Ajattelimme käyttävämme taivutusteknologiaa erikoislujan teräksen kanssa, mikä oli myös edullisempaa.”

Shape Corp.:n oman tekniikan avulla voidaan rullamuovata ja taivuttaa materiaalia ainutlaatuiseen käyttökohteeseen. Lujempi teräs parantaisi matkustajien turvallisuutta ja pienemmät kustannukset parantaisivat OEM-valmistajien tuottavuutta. Pienemmän profiilin ansiosta kuljettajan näkyvyys olisi parempi, sisätilat olisivat suuremmat ja turvatyynyt olisi helpompi pakata. Yritys tarvitsi kuitenkin oikeantyyppistä terästä.

”SSAB kehitti kanssamme teräslaadun ja auttoi viemään sen maailmanlaajuisille markkinoille.”

Brian Oxley, Shape Corp.:n tuotekehitysasiantuntija

Brian Oxley, Shape Corp.:n tuotekehitysasiantuntija

Pitkä yhteistyökumppanuus

Shape Corp. otti yhteyttä SSAB:hen ja selitti vahvemman teräksen tekniset vaatimukset. SSAB ja Shape Corp. kehittivät yhteistyössä Docol® 1700M -teräslaadun. Yritys käytti tätä terästä uusien A-pilarien valmistamiseen. Lujuuden ja painon välinen suhde oli yli 50 prosenttia parempi, mikä kevensi ajoneuvon painoa jopa 4,5 kiloa.

Shape Corp. esitteli uuden idean Fordille, joka otti sen nopeasti käyttöön suosituimmissa ajoneuvoissaan. Vuonna 2019 Shape Corp. voitti 20. kansainvälisen Swedish Steel Prize -palkinnon martensiittisen teräksen uudenlaisesta käytöstä autojen kattokiskojen putkissa.

”SSAB teki yhteistyötä kanssamme teräslaadun kehittämiseksi, minkä jälkeen se auttoi toimittamaan tuotteita maailmanlaajuisille markkinoille”, Oxley kertoo. ”Yhteistyömme on ollut mahtavaa, sillä yritys laajentaa jatkuvasti teräslaatuvalikoimaansa sekä parantaa lujuutta ja paksuutta. He työskentelivät kanssamme myös muiden kohteiden, kuten pinnoitteiden, parissa. Vahvemman materiaalin pinnoitukseen liittyy enemmän haasteita.”

Shape Corp. ja SSAB ovat nyt tarttuneet uuteen haasteeseen: tasomaisuuteen. Teräskomponenttien on oltava äärimmäisen mittatarkkoja ja tasalaatuisia, jotta ne voidaan hitsata kunnolla. Pitkäaikaiset yhteistyökumppanit ovat ponnistelleet yhdessä tasaamisprosessin kehittämiseksi Shape Corp.:n asiakkaiden vaatiman tasomaisuuden saavuttamiseksi.

”Jälleen kerran SSAB on pystynyt tarjoamaan tarvitsemamme ratkaisut”, Oxley sanoo.

SSAB:n erikoisluja teräs

Shape Corp.

  • Shape Corp. perustettiin vuonna 1974 ja se sijaitsee Yhdysvalloissa Michiganin Grand Havenissa.
  • Yritys on täyden palvelun osavalmistaja autoteollisuudelle.
  • Shape Corp. on autoteollisuuden ajoneuvojen teräksestä valmistettujen korirakenteiden ja puskurijärjestelmien osien asiantuntija.
  • Yrityksellä on pitkä historia tuotannon prosessi- ja materiaali-innovaatioista.

Shape Corp.:n käyttämä SSAB-teräs

  • Docol® 1300M -teräs
  • Docol® 1500M -teräs
  • Docol® 1700M -teräs
Shape Corp.:n tuotanto
Shape Corp.:n teräsrakenne autoteollisuuteen
Shape Corp.:n tuotanto