Saatavilla on nyt AHSS-teräs, jossa on parannettu reunojen muovattavuus

Uusien erityislujien AHSS-terästen reunojen muovattavuus on erinomainen. Siksi ne tarjoavat tervetulleen ratkaisun autoteollisuuden valmistajille, jotka kohtaavat suunnittelu- ja tuotantohaasteita perinteistä HSLA-terästä käyttäessään.

Reunojen muovattavuus on usein tekijä, joka asettaa rajoituksia ajoneuvojen monimutkaisten komponenttien valmistuksessa. Perinteisiä HSLA-materiaaleja käytettäessä joudutaan usein ratkaisemaan esimerkiksi hukkamateriaaliin, hylkäyksiin, teknisiin ongelmiin ja kustannuksiin liittyviä haasteita.

Markkinoille tuli äskettäin uusi ratkaisu. Kuumavalssattujen HE-terästen myötä kehittyneiden erikoislujien terästen reunojen muovattavuus on nyt aiempaa parempi. Siten autonvalmistajat voivat hyödyntää materiaalin ominaisuuksia täysimittaisesti kehittäessään uusia ja innovatiivisia komponentteja.

Askel eteenpäin

HE -teräkset on kehitetty erityisesti autoteollisuuden vaativimpiin käyttökohteisiin ja valmistusolosuhteisiin. Niillä on aiempaa hienomman mikrorakenteen vuoksi parempi reunojen muovattavuus sekä merkittävästi parempi paikallinen muovattavuus, mekaanisesti leikattujen reunojen laatu ja reiänlaajennuskyky. Siten Docol HE mahdollistaa reunaleikattujen komponenttien muovauksen ilman riskiä mikromurtumista, purseista tai halkeamista, jotka voivat tulla kalliiksi tuotannossa.

Monia käyttökohteita

Näiden parannettujen ominaisuuksien ansiosta HE-teräs soveltuu erinomaisesti monenlaisiin alustan osiin, konsoleihin, istuimiin sekä voimansiirron, kytkinten ja liitinten osiin tai mihin tahansa komponentteihin, joiden reunoja muovataan. Lisäksi HE-terästen hienomuovaus tuottaa erinomaisia tuloksia, mikä avaa monia uusia käyttökohteita.

Docol-teräs - hyvä reunojen muovattavuus

SSAB:n kehittämä

Nämä ovat SSAB:n kehittämiä uusia, ainutlaatuisia teräslaatuja Ne ovat osa Docol®-strategiaa, jonka mukaisesti paitsi kehitämme entistä lujempia teräksiä, myös parannamme jo olemassa olevien, yleisesti käytettyjen Docol® AHSS -terästen ominaisuuksia.

Docol® HE -teräkset ovat syntyneet SSAB:n uusien, innovatiivisten tuotantotapojen lopputuloksena. SSAB:n kuumavalssaamon nykyaikaisen tuotantolinjan avulla teräs voidaan valmistaa tarkalleen haluttujen ominaisuuksien mukaiseksi. Näiden terästen alhaisen seospitoisuuden ansiosta niillä on hyvä hitsattavuus tavanomaisilla menetelmillä, ja niiden muovattavuus on kauttaaltaan entistä parempi.

Docol® HE -terästä on tällä hetkellä saatavana 355, 420, 460 ja 500 MPa:n myötölujuuksilla. Tuotteiden paksuus on 2–6 mm, ja ne toimitetaan joko keloina tai nauhalevyinä. Tuotekehityksemme seuraavissa vaiheissa näiden terästen suhteen keskitymme laajentamaan mitta-aluetta ja tuottamaan korkeampia myötölujuuksia.

Sertifioitu tuote

Docol® HE -teräslajit täyttävät ja ylittävät EN 10149.2 -standardin vaatimukset. Tuotteet voidaan toimittaa tuplasertifikaatilla tuotanto-ongelmien ratkaisemiseksi tai uudenlaisten, monimutkaisempien rakenteiden suunnittelemiseksi olemassa olevia standardeja vaihtamatta.

Lyhyesti sanottuna Docol® HE -teräs jatkaa siitä, mihin HSLA päättyy. Nämä uudet kuumavalssatut teräslaadut tarjoavat mahdollisuuksia aiempaa innovatiivisempien komponenttien suunnitteluun ja vähentävät tuotannon haasteita, mikä voi auttaa parantamaan kilpailukykyä.LISÄTIETOJA DOCOL® HE -TERÄKSESTÄ