Yhtiökokous 2015

SSAB:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 8. huhtikuuta 2015.

Bengt Kjell valittiin uudeksi jäseneksi ja samalla hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi. Yhtiökokous päätti myös, ettei tilikaudelta 2014 makseta osinkoa.

Päätettiin, että yhtiön hallitus koostuu kahdeksasta (8) jäsenestä. Petra Einarsson, Kim Gran, Matti Lievonen, Martin Lindqvist, Annika Lundius, John Tulloch ja Lars Westerberg valittiin hallitukseen uudelleen ja uudeksi jäseneksi hallitukseen valittiin Bengt Kjell. Bengt Kjell valittiin myös hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi. Eroavia hallituksen jäseniä olivat hallituksen puheenjohtaja Sverker Martin-Löf ja Jan Johansson. Yhtiökokous myönsi hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2014.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 1 650 000 Ruotsin kruunua sekä muille jäsenille, jotka eivät ole konsernin palveluksessa 550 000 Ruotsin kruunua. Hallituksen jäsenille maksetaan korvausta tehdystä valiokuntatyöstä 100 000 Ruotsin kruunua lukuun ottamatta tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaa, jolle maksetaan 125 000 Ruotsin kruunua.

Tilintarkastajan palkkio maksetaan hyväksytyn laskun mukaan.

Toimitusjohtajan ja ylimmän johdon palkkaa ja muita korvauksia koskevat periaatteet hyväksyttiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Yhtiökokous vahvisti tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen. Yhtiökokous päätti, ettei tilikaudelta 2014 makseta osinkoa. Päätettiin, että yksi rekisteröity tilintarkastusyhteisö toimii yhtiön tilintarkastajana.

PricewaterhouseCoopers (PwC) valittiin jatkamaan tilintarkastajana vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.