Yhtiökokous 2013

SSAB:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 12. huhtikuuta 2013 Tukholmassa.

Osinko

Yhtiökokous päätti maksaa osinkoa 1 Ruotsin kruunua osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäiväksi määrättiin 17. huhtikuuta 2013. Euroclear Sweden AB maksanee osingon 22. huhtikuuta 2013.

Vastuuvapauden myöntäminen

Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2012.

Hallituksen palkkiot

Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 1 425 000 Ruotsin kruunua. Konserniin kuulumattomien hallituksen jäsenten palkkioksi vahvistettiin 475 000 Ruotsin kruunua. Valiokuntatyöhön osallistuville jäsenille maksetaan 100 000 Ruotsin kruunua lukuun ottamatta tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaa, jonka palkkio on 125 000 Ruotsin kruunua. Tilintarkastajille maksetaan palkkio yhtiön hyväksymien laskujen mukaan.

Hallitus

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin yhdeksän. Hallituksessa jatkavat Anders G Carlberg, Jan Johansson, Martin Lindqvist, Annika Lundius, Sverker Martin-Löf, Matti Sundberg, John Tulloch sekä Lars Westerberg. Pär Östberg valittiin hallituksen uudeksi jäseneksi.

Sverker Martin-Löf valittiin uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi.

Tilintarkastajat

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajien on edustettava hyväksyttyä tilintarkastusyhteisöä. Tilintarkastajana jatkaa PricewaterhouseCoopers vuoden 2014 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Palkka- ja palkkioselvitys

Palkka- ja palkkioselvitys hyväksyttiin kokouskutsuun liitetyn hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Selvitykseen voi tutustua SSAB:n verkkosivustossa.

Tiedot julkaistiin 12. huhtikuuta 2013.