SSAB:n 11.9.2014 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

SSAB:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 11. Syyskuuta 2014 Tukholmassa.

Hallitus

Päätettiin, että yhtiön hallitus koostuu yhdeksästä (9) jäsenestä. Uusiksi hallituksen jäseniksi päätettiin valita Petra Einarsson, Kim Gran ja Matti Lievonen. Anders G. Carlberg, Matti Sundberg ja Pär Östberg olivat aiemmin ilmoittaneet jättäytyvänsä pois hallituksesta ylimääräisen yhtiökokouksen yhteydessä.

Päätöksen astuttua voimaan, tulee hallitus seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka koostumaan seuraavista jäsenistä: Petra Einarsson, Kim Gran, Jan Johansson, Matti Lievonen, Martin Lindqvist, Annika Lundius, Sverker Martin-Löf, John Tulloch ja Lars Westerberg.


Palkkiot

Päätettiin, että hallituksen jäsenten vuositason palkkiot ovat seuraavat: puheenjohtaja yhteensä 1 650 000 SEK, sekä muut jäsenet, jotka eivät ole konsernin palveluksessa, yhteensä 550 000 SEK. Palkkiot ovat voimassa seuraavaa varsinaista yhtiökokousta edeltävät kuusi (6) kuukautta. Siihen saakka hallituksen vuosipalkkiot maksetaan vuoden 2014 varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti, eli vuositasolla 1 425 000 SEK hallituksen puheenjohtajalle ja 475 000 SEK jokaiselle sellaiselle hallituksen jäsenelle, joka ei ole konsernin palveluksessa. Hallituksen jäsenten vuositason korvaus tehdystä valiokuntatyöstä maksetaan vuoden 2014 varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti, eli 100.000 SEK jokaiselle jäsenille, lukuun ottamatta tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaa, jonka korvaus on 125 000 SEK.