Yhtiökokous 2012

SSAB:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 26. maaliskuuta 2012 Tukholmassa

 

Osinko

Yhtiökokous päätti, että osinkoa maksetaan 2 Ruotsin kruunua (SEK) osakkeelta. Täsmäytyspäivämääräksi määrättiin 29. maaliskuuta 2012. Euroclear Sweden AB maksanee osingon 3. huhtikuuta 2012.


Vastuuvapauden myöntäminen

Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2011.

 

Hallituksen palkkiot

Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 1 425 000 Ruotsin kruunua. Konserniin kuulumattomien hallituksen jäsenten palkkioksi vahvistettiin 475 000 Ruotsin kruunua. Valiokuntatyöhön osallistuville jäsenille maksetaan 100 000 Ruotsin kruunua lukuun ottamatta tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaa, jonka palkkio on 125 000 Ruotsin kruunua. Tilintarkastajille maksetaan palkkio yhtiön hyväksymien laskujen mukaan.


Hallituksen jäsenet

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin yhdeksän. Hallituksessa jatkavat Anders G Carlberg, Jan Johansson, Martin Lindqvist, Annika Lundius, Sverker Martin-Löf, Anders Nyrén, Matti Sundberg, John Tulloch sekä Lars Westerberg.
Sverker Martin-Löf valittiin uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi.


Tilintarkastajat

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajien on edustettava hyväksyttyä tilintarkastusyhteisöä. Tilintarkastajana jatkaa PricewaterhouseCoopers vuoden 2013 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.


Nimitysvaliokunta

Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan perustamisesta. Päätös nimitystoimikunnan perustamisesta ja sen tehtävistä on voimassa toistaiseksi, kunnes yhtiökokous toisin päättää.


Palkka- ja palkkioselvitys

Toimitusjohtajan ja muiden johtajien palkka- ja palkkioselvitys hyväksyttiin kokouskutsuun liitetyn hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Selvitykseen voi tutustua yhtiön verkkosivustossa.

Tiedot julkaistiin 26. maaliskuuta 2012.