Yhtiökokous 2014

SSAB AB:n virallinen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 9. huhtikuuta 2014 klo 13 Tukholman Clarion Hotelissa (Skanstull), osoitteessa Ringvägen 98.

SSAB:n vuoden 2014 varsinaisessa yhtiökokouksessa tehdyt päätökset

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen.


Voiton käyttäminen

Yhtiökokous päätti, ettei tilikaudelta 2013 makseta osinkoja. Päätös noudattaa SSAB:n ja Rautaruukin yhdistymissopimusta, johon sisältyy osakevaihtotarjous Rautaruukin osakkeenomistajille.


Vastuuvapauden myöntäminen

Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2013.


Hallituksen palkkiot

Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 1 425 000 Ruotsin kruunua. Konserniin kuulumattomien hallituksen jäsenten palkkioksi vahvistettiin 475 000 Ruotsin kruunua. Valiokuntatyöhön osallistuville jäsenille maksetaan 100 000 Ruotsin kruunua lukuun ottamatta tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaa, jonka palkkio on 125 000 Ruotsin kruunua. Tilintarkastajille maksetaan palkkio yhtiön hyväksymien laskujen mukaan.


Hallitus

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin yhdeksän. Hallituksessa jatkavat Anders G Carlberg, Jan Johansson, Martin Lindqvist, Annika Lundius, Sverker Martin-Löf, Matti Sundberg, John Tulloch, Lars Westerberg sekä Pär Östberg.

Sverker Martin-Löf valittiin uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi.


Tilintarkastajat

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajien on edustettava hyväksyttyä tilintarkastusyhteisöä. Tilintarkastajana jatkaa PwC vuoden 2015 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.


Palkka- ja palkkioselvitys

Toimitusjohtajan ja muun ylimmän johdon palkka- ja palkkioselvitys hyväksyttiin kokouskutsuun liitetyn hallituksen ehdotuksen mukaisesti.


Päätös yhdistymisestä Rautaruukin kanssa

Yhtiökokous päätti muuttaa pykälien 4 ja 5 ehtoja, jotka liittyvät matalimpaan ja korkeimpaan osakepääomaan, matalimpaan ja korkeimpaan osakkaiden enimmäismäärään sekä A- ja B-sarjan osakkeiden enimmäismäärään siten, että ne ovat ehdollisia yhdistymisen loppuunsaattamiseen asti. Hallitus valtuutettiin seuraavaan yhtiökokoukseen asti tarvittaessa päättämään enintään 67 000 000 A-sarjan osakkeen ja enintään 169 000 000 B-sarjan osakkeen liikkeelle laskemisesta korvauksena Rautaruukin osakkeenomistajille tehtävästä osakevaihtotarjouksesta. Päätös noudattaa hallituksen ehdotusta, joka on luettavissa kokonaisuudessaan SSAB:n verkkosivustossa.

Tiedot julkaistiin 9. huhtikuuta 2014.