Yhtiökokous 2011

SSAB:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 12. huhtikuuta 2011 Borlängessa.


Vuoden 2011 varsinaisessa yhtiökokouksessa tehdyt päätökset


Osinko

Yhtiökokous päätti, että osinkoa maksetaan 2 Ruotsin kruunua (SEK) osakkeelta. Täsmäytyspäivämääräksi määrättiin 15. huhtikuuta 2011. Euroclear Sweden AB maksanee osingon 20. huhtikuuta 2011.


Vastuuvapauden myöntäminen

Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2010.


Hallituksen palkkiot

Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 1 350 000 Ruotsin kruunua. Konserniin kuulumattomien hallituksen jäsenten palkkioksi vahvistettiin 450 000 Ruotsin kruunua. Valiokuntatyöhön osallistuville jäsenille maksetaan 100 000 Ruotsin kruunua lukuun ottamatta tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaa, jonka palkkio on 125 000 Ruotsin kruunua. Tilintarkastajille maksetaan palkkio yhtiön hyväksymien laskujen mukaan.


Hallituksen jäsenet

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin yhdeksän. Hallituksessa jatkavat Anders G Carlberg, Sverker Martin-Löf, Anders Nyrén, Matti Sundberg, John Tulloch sekä Lars Westerberg. Uusiksi jäseniksi valittiin Jan Johansson, Martin Lindqvist sekä Annika Lundius.

Sverker Martin-Löf valittiin uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi.


Tilintarkastajat

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajien on edustettava hyväksyttyä tilintarkastusyhteisöä. Tilintarkastajana jatkaa PricewaterhouseCoopers vuoden 2012 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.


Palkka- ja palkkioselvitys

Toimitusjohtajan ja muiden johtajien palkka- ja palkkioselvitys hyväksyttiin kokouskutsuun liitetyn hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Selvitykseen voi tutustua yhtiön verkkosivustossa.

SSAB on velvollinen julkistamaan tiedot arvopaperimarkkinalakien mukaan. Tiedot julkaistiin 12. huhtikuuta 2011.