Yhtiökokous 2010

SSAB:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 26. maaliskuuta 2010 Tukholmassa. SSAB:n vuoden 2010 varsinaisessa yhtiökokouksessa tehdyt päätökset

Osinko

Yhtiökokous päätti, että osinkoa maksetaan 1 Ruotsin kruunu (SEK) osakkeelta. Täsmäytyspäivämääräksi määrättiin 31. maaliskuuta 2010. Euroclear Sweden AB maksanee osingon 7. huhtikuuta 2010.

 

Vastuuvapauden myöntäminen

Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2009.               


Hallituksen palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen palkkiot pysyvät ennallaan. Puheenjohtajan palkkioksi vahvistettiin 1 200 000 Ruotsin kruunua. Konserniin kuulumattomien hallituksen jäsenten palkkioksi vahvistettiin 400 000 Ruotsin kruunua. Valiokuntatyöhön osallistuville jäsenille maksetaan 75 000 Ruotsin kruunua lukuun ottamatta tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaa, jonka palkkio on 100 000 Ruotsin kruunua. Tilintarkastajille maksetaan palkkio yhtiön hyväksymien laskujen mukaan.                    

                            

Hallituksen jäsenet

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin yhdeksän. Kaikki hallituksen jäsenet eli Carl Bennet, Anders G Carlberg, Olof Faxander, Sverker Martin-Löf, Marianne Nivert, Anders Nyrén, Matti Sundberg, John Tulloch ja Lars Westerberg valittiin jatkokaudelle. 
Sverker Martin-Löf jatkaa hallituksen puheenjohtajana.      


Yhtiöjärjestys

Yhtiöjärjestystä päätettiin täydentää yhtiökokouskutsun mukana toimitetun hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Yhtiöjärjestyksen muutosten tarkoituksena on mukauttaa yhtiöjärjestys vastaamaan Ruotsin nykyistä osakeyhtiölakia entistä paremmin.

Muutoksiin voi tutustua kokonaisuudessaan yhtiön verkkosivustossa.


Palkka- ja palkkioselvitys

Palkka- ja palkkioselvitys hyväksyttiin kokouskutsuun liitetyn hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Selvitykseen voi tutustua kokonaisuudessaan yhtiön verkkosivustossa.

SSAB on velvollinen julkistamaan tiedot arvopaperimarkkinalakien mukaan. Tiedot julkaistiin 26. maaliskuuta 2010 klo 15.30.