Varsinainen yhtiökokous 2021

SSAB:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 14.4.2021. Covid-19:n leviämisen vähentämiseksi osakkeenomistajilla oli oikeus väliaikaisen lainsäädännön mukaisesti käyttää äänioikeuttaan varsinaisessa yhtiökokouksessa vain etukäteen ns. postiäänestyksen avulla. Yhtiökokous päätti, ettei tilikaudelta 2020 jaeta osinkoa.

SSAB:n 2021 vuosikokouksen tekemät päätökset

Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti konsernin tuloslaskelman ja taseen.

 

Osingon jako

Yhtiökokous päätti, ettei tilikaudelta 2020 jaeta osinkoa.

 

Vastuuvapauden myöntäminen

Yhtiökokous myönsi hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2020.

 

Hallituksen ja tilintarkastajan palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 1 850 000 Ruotsin kruunua sekä muille jäsenille, jotka eivät ole konsernin palveluksessa 620 000 Ruotsin kruunua. Hallituksen jäsenille maksetaan korvausta tehdystä valiokuntatyöstä 140 000 Ruotsin kruunua lukuun ottamatta tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaa, jolle maksetaan 250 000 Ruotsin kruunua. Hallituksen jäsenille maksetaan korvausta tehdystä palkitsemisvaliokuntatyöstä 115 000 Ruotsin kruunua lukuun ottamatta palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaa, jolle maksetaan 285 000 Ruotsin kruunua. Tilintarkastajan palkkio maksetaan hyväksyttyjen laskujen perusteella.

 

Hallituksen kokoonpano

Päätettiin, että yhtiön hallitus koostuu kahdeksasta jäsenestä. Bo Annvik, Petra Einarsson, Marie Grönborg, Bengt Kjell, Pasi Laine, Martin Lindqvist ja Annareetta Lumme-Timonen valittiin hallitukseen uudelleen. Lennart Evrell valittiin uudeksi jäseneksi. Marika Fredriksson oli hallituksen eroava jäsen.

Bengt Kjell valittiin hallituksen puheenjohtajaksi uudelleen.

 

Tilintarkastajat

Päätettiin, että yksi rekisteröity tilintarkastusyhteisö toimii yhtiön tilintarkastajan. Ernst & Young AB valittiin jatkamaan tilintarkastajana vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.

 

Palkitsemisraportti

Päätettiin hyväksyä hallituksen vuoden 2020 palkitsemisraportti.

 

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous hyväksyi yhtiöjärjestyksen muuttamisen hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Yhtiöjärjestyksen muuttamisen ansiosta yhtiö voi pitää yhtiökokouksia etukäteen postiäänestyksen avulla voimassa olevassa väliaikaisesta lainsäädännöstä huolimatta.

 

Hallituksen valtuutus päättää uusista osakeanneista

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään, yhdellä tai useammalla päätöksellä ennen seuraavaa varsinaista yhtiökokousta, B-sarjan osakkeiden uusmerkinnöistä, joko poikkeamatta tai poiketen osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta. Valtuutuksen nojalla liikkeeseen laskettavien uusien osakkeiden yhteenlasketun lukumäärän on oltava yhtiöjärjestyksen määrittämissä rajoissa ja enintään kymmenen (10) prosenttia yhtiön osakkeiden yhteenlasketusta lukumäärästä hallituksen päättäessä laskea liikkeeseen uusia osakkeita.

Valtuutus sisältää oikeuden päättää laskea liikkeeseen uusia osakkeita käteisvastiketta vastaan, apporttina tai kuittauksena. Osakeannit käteisvastiketta tai kuittausta vastaan voidaan tarjota osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen ainoastaan hankintojen rahoittamiseksi ja edellyttäen, että osakeanti toteutetaan markkinaehdoin.

  • Konsernin lehdistötiedotteet (eng)

Lisätietoja:

Per Hillström, sijoittajasuhdejohtaja, [email protected], puh. + 46 70 295 2912

SSAB on maailmanlaajuisesti toimiva pohjoismainen ja yhdysvaltalainen teräsyhtiö. Yhtiön lisäarvoa tarjoavat tuotteet ja palvelut on kehitetty tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Tavoitteena on vahvempi, kevyempi ja kestävämpi maailma. SSAB:llä on työntekijöitä yli 50 maassa ja tuotantolaitoksia Ruotsissa, Suomessa ja Yhdysvalloissa. Yhtiö on noteerattu Nasdaq Tukholmassa ja toissijaisesti Nasdaq Helsingissä. www.ssab.com. Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter ja YouTube.