""
""

Toolox®-teräksen hitsaus ja leikkaus

Toolox®-koneenrakennus- ja -työkaluteräs on suunniteltu helposti hitsattavaksi ja leikattavaksi. Kuten kaikkien koneenrakennus- ja työkaluterästen kohdalla, vaatimukset kasvavat teräksen kovuuden lisääntyessä. Toolox®-teräksen kaikki laadut ja koot ovat täysin hitsattavissa.

Tuoteohjelma Ota yhteyttä myyntiin

Hitsaus ja leikkaus

""

Toolox®-teräksen kuuma- ja kylmäleikkaus

Näitä teräslaatuja voidaan käsitellä millä tahansa perinteisellä hitsaus- ja leikkausmenetelmällä, ja niitä voidaan hitsata muihin hitsattaviin teräksiin. Liitoksiin voidaan käyttää kaikkia perinteisiä menetelmiä, kuten termistä leikkausta, koneistusta ja hiontaa. Alle 10 mm n paksuja levyjä voidaan kylmäleikata ja lävistää.

Helppo hitsattavuus ja leikattavuus niukan seostuksen ansiosta
Toolox®-teräslaatujen niukka seostus takaa helpon ja ennakoitavan hitsauksen ja termisen leikkauksen kaikilla perinteisillä menetelmillä. Hiiliekvivalenttiarvojen ansiosta vetyhalkeilunkestävyys on hyvä.

Toolox®-teräksen hitsaus- ja leikkaussuositukset

Suositukset hitsaus- ja leikkauskäytännöistä löytyvät dokumentaatiosta. Hitsaussuositukset kattavat liitoksen valmistelun, sopivat hitsaustarvikkeet, esilämmityksen ja hitsausjärjestyksen.

Myös kaasu- ja plasmaleikkaussuositukset sisältyvät dokumentaatioon, mukaan lukien esilämmitys- ja jälkilämmityssuositukset vedyn määrän hallintaan leikatussa reunassa.

Termisen leikkauksen vaihtoehtona on vesileikkaus. Se ei kuumenna materiaalia, joten vetyhalkeilun riski on hyvin pieni. Vesileikkaus voidaan tehdä samoilla parametreilla kuin pehmeän teräksen leikkaus.

""

”Valmistamme kaarevia kiinnikkeitä, joita varten jouduimme ennen sahaamaan 2738-teräksestä nelikulmaisia kappaleita. Ne vaativat paljon koneistusta, ennen kuin lopullinen muoto saavutettiin. Kun vaihdoimme Toolox® 33 -teräkseen ja polttoleikkaukseen, koneistuksen tarve väheni ja pystyimme tarjoamaan asiakkaillemme paremman tuotteen.”

AEROS Y SERVICIOS, ESPANJA

""

Lue, miksi Toolox® päihittää kaikki haasteet

Kaikki SSAB:n Toolox®-koneenrakennus- ja -työkaluteräksestä

""

Lue kaikki Toolox®-teräksen hitsaus- ja leikkaussuositukset

Toolox®-terästä on helppo hitsata ja leikata. Parhaat käytännöt käydään läpi esitteessä.

""

Lue lisää Toolox®-teräksen koneistuksesta

Toolox on karkaistu ja päästetty teräs, joka on helposti koneistettavissa ja jolla voidaan valmistaa osia ilman aikaa vievää ja kallista lämpökäsittelyä.

Lue lisää Toolox®-koneenrakennus- ja -työkaluteräksestä