""
""

Helposti koneistettava työkaluteräs Toolox®

Toolox® on vähähiilinen, pienen karbidipitoisuuden teräs. Karbideja on vaikea koneistaa, joten Toolox®-teräksen koneistaminen on helppoa sen pienen karbidipitoisuuden vuoksi. Teräkseen on lisätty molybdeeniä, niobiumia ja muita seosaineita, jotka parantavat koneistettavuutta entisestään.

Tuoteohjelma Ota yhteyttä myyntiin

Koneistettavuus

""

Parempi lastuttavuus ja teräpalan pidempi käyttöikä

Toolox®-teräksen yhtenäinen rakenne parantaa koneistettavuutta ja vähentää teräpalojen kulumista.

Toolox® 44 -teräs mahdollistaa paremman lastuttavuuden ja pidentää teräpalan käyttöikää perinteisiin työkaluteräksiin verrattuna. Työkaluvalmistajat voivat tarjota asiakkailleen työkaluja, jotka parantavat koneistettavuutta ja kappaleen pinnanlaatua.

Nopeampi ja helpompi koneistaa kuin tavalliset työkaluteräkset

Kun Toolox® 33 -terästä verrattiin 1.2312/P20-teräkseen samalla jyrsintänopeudella, Toolox®-terästä käytettäessä teräpalan käyttöikä oli kolme kertaa pidempi tai jyrsintänopeus 20 % nopeampi.

Myös toisessa koneistuskokeilussa Toolox®-teräs osoitti etunsa: 1.2312/P20-teräkseen verrattuna sillä on suurempi sallittu leikkausnopeus, eikä jäännösjännitystä poistavaa lämpökäsittelyä tarvita. Tutkimuksen mukaan osien kokonaiskustannukset pienenivät ja valmistusaika lyheni 16 %. Koska Toolox®-teräkselle ei tarvinnut tehdä jäännösjännityksen poistoa koneistuksen jälkeen, toimitusajasta säästettiin kaksi päivää.

Koneistettavuuden ja teräksen yleisten ominaisuuksien ansiosta tuotantoon kuluu vähemmän aikaa ja rahaa kuin tavallisilla työkaluteräksillä. Kun asiakkaat toivovat nopeaa toimitusta, voit vastata pyyntöön laadusta ja suorituskyvystä tinkimättä.

""

Toolox®-teräksen jyrsinnästä syntyy sinertäviä lastuja, mikä osoittaa, että syntyvä lämpö siirtyy lastuihin eikä työkappaleeseen.

Tärinänvaimennusominaisuudet

""
Y = Äänenpaine (Po)
  • H13-leikkaustyökalu
X = Aika (s)
  • Toolox® 44 -leikkaustyökalu
""

Toolox®-teräksestä valmistetut työkalut parantavat tuottavuutta ja koneistettujen osien pinnanlaatua teräksen ainutlaatuisten tärinänvaimennusominaisuuksien ansiosta. Tukholman teknillisessä korkeakoulussa KTH:ssa tehty tutkimus osoittaa, että Toolox®-teräksestä valmistetut leikkaustyökalut kestävät paremmin tärinää.

Jännityksettömyys koneistuksen jälkeen

Toolox®-terästä on helppo koneistaa. Toolox® on pysyy mittavakaana kovankin koneistuksen jälkeen, eikä se tavallisesti vaadi jäännösjännityksen poistoa. Tämä on erityisen hyödyllistä koneistettaessa ohuita ja pitkiä osia, kuten hammastankoja. Materiaali pysyy tasomaisena myös silloin, kun se koneistetaan pääasiassa yhdeltä puolelta, eikä sitä tarvitse suoristaa tai koneistaa jälkikäteen.

""

”Valmistamamme hammastangot olivat täysin suoria: poikkeama oli vain 0,004 mm sivusuunnassa ja 0,136 mm pituussuunnassa 1,8 m:n mittauspituudella!”

TOMMY PETTERSON, STENA STÅL

""

Lue, miksi Toolox® päihittää kaikki haasteet

Kaikki SSAB:n Toolox®-koneenrakennus- ja -työkaluteräksestä

""

Lue kaikki Toolox®-teräksen hitsaus- ja leikkaussuositukset

Toolox®-terästä on helppo hitsata ja leikata. Parhaat käytännöt käydään läpi esitteessä.

""

Lue lisää Toolox®-teräksen koneistuksesta

Toolox on karkaistu ja päästetty teräs, joka on helposti koneistettavissa ja jolla voidaan valmistaa osia ilman aikaa vievää ja kallista lämpökäsittelyä.

Lue lisää Toolox®-koneenrakennus- ja -työkaluteräksestä