""
""

Moderni työkaluteräs, jolla on taatut ominaisuudet

Viime vuosikymmeninä tuotannon tehokkuus, käyttöiän analysointi ja koneistustekniikka ovat kehittyneet valtavasti. Tehokkaat CNC-koneet pystyvät käsittelemään terästä erittäin nopeasti ja tarkasti. Tällöin teräksen on oltava koneen kapasiteetin mukaista.

Tuoteohjelma Ota yhteyttä myyntiin

Takuut

""

Toolox® on lupausten mukaista

SSAB valmistaa Toolox®-terästä yhdessä tehtaassa tiukoin laadunvalvontastandardein. Teräs valetaan, valssataan, karkaistaan ja nuorrutetaan SSAB:n tiukkojen vaatimusten mukaisesti. Jokainen Toolox®-levy ja -pyörötanko testataan ominaisuuksien tasalaatuisuuden varmistamiseksi. Voit käyttää samoja koneen asetuksia joka kerta ja olla varma, että teräs käyttäytyy samalla tavalla. Toolox® on lupausten mukaista, jotta sinä voit pitää omat lupauksesi.

""

Toolox®-teräksen taatut ja testatut ominaisuudet


- Iskusitkeys
- Kovuus
- Koneistettavuus
- Paksuus
- Tasomaisuus
- Pinnan laatu

""

Luota Toolox®-teräkseen – joka kerta

Useimmat markkinoilla käytettävät teräkset on valmistettu vuosikymmeniä vanhojen standardien mukaisesti. Standardit eivät ole kovin tiukkoja, eivätkä ne oikein pysty vastaamaan tämän päivän konepajojen ja loppuasiakkaiden todellisuuteen ja vaatimuksiin.

Vaikka teräkset vastaavat standardien määrittämää vaihteluväliä, jokainen toimitettu erä voi olla erilainen. Tämä voi aiheuttaa odottamattomia suorituskykypoikkeamia, sillä standardeissa ei aina ole otettu huomioon niitä aiheuttavia kemiallisia ja mekaanisia ominaisuuksia.

Toolox®-teräksen ominaisuuksien vaihteluväli on huomattavasti pienempi, mikä takaa erittäin hyvän ennakoitavuuden.

Hyvä konepajalla, hyvä käyttäjälle

Taatut ominaisuudet ovat avain luotettavaan tuotantoon. Lisäksi voit olla varma, että toimittamasi osat täyttävät aina loppukäyttäjien odotukset. Mekaaninen lujuus, seostus, kovuus, sitkeys, vakaat mitat – Toolox®-teräslaaduilla on kaikki loppukäyttäjän kannalta tärkeimmät ominaisuudet, joka kerta.

Säästä terästä

Taatun paksuuden ja tasomaisuuden ansiosta käyttäjän ei tarvitse varautua lisämarginaaleihin tiettyä kokoa tilatessa. Saat juuri ne mitat, jotka haluat. Näin voidaan säästää terästä ja nopeuttaa koneistusta, kun osien lopullisen muodon saamiseksi tarvitsee poistaa vähemmän materiaalia.

""

Muokattu karbidien morfologia

""

TOOLOX® 33 – KARBIDIALUE 6,4 %

Karbidien morfologiaa on pystytty muokkaamaan suuren karkaisuprosessin jäähdytysnopeuden ja karbidien vähäisyyden ansiosta. Tämä on perusta kestävyydelle, koneistettavuudelle ja hitsattavuudelle.

""

W.NR.1.2311 /P20 – KARBIDIALUE 10,0 %.

Toolox®-tuotteille tehdään ultraäänitarkastukset SSAB:n sisäisten vaatimusten mukaisesti, jotka ovat kansainvälisiä standardeja tiukempia. Jokaisella tuotteella on yksilöllinen testiarvot ilmaiseva sertifikaatti.

LAADUNVALVOJA, SSAB

""

Lue, miksi Toolox® päihittää kaikki haasteet

Kaikki SSAB:n Toolox®-koneenrakennus- ja -työkaluteräksestä

""

Lue kaikki Toolox®-teräksen hitsaus- ja leikkaussuositukset

Toolox®-terästä on helppo hitsata ja leikata. Parhaat käytännöt käydään läpi esitteessä.

""

Lue lisää Toolox®-teräksen koneistuksesta

Toolox on karkaistu ja päästetty teräs, joka on helposti koneistettavissa ja jolla voidaan valmistaa osia ilman aikaa vievää ja kallista lämpökäsittelyä.

Lue lisää Toolox®-koneenrakennus- ja -työkaluteräksestä