Voimajohtohankkeesta on parhaillaan käynnissä ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA), jossa tarkastellaan vaihtoehtoisia 400 kV voimajohtolinjauksia Siikajoen ja Hanhelan sähköasemilta Raahen tehtaalle. Arviointiohjelmassa (joka löytyy osoitteesta: https://www.ymparisto.fi/SSABRaahe400kvvoimajohtoyva) reittivaihtoehtoja oli kuusi. YVA-selostuksessa käsitellään neljää reittivaihtoehtoa. Vaihtoehtoiset voimajohtolinjaukset sijoittuvat Raahen kaupungin sekä Siikajoen ja Pyhäjoen kuntien alueille. YVA-menettely on edennyt arviointiselostusvaiheeseen, jonka on tarkoitus valmistua vuoden 2022 loppuun mennessä. Vaikutusten arvioinnista vastaa AFRY Finland Oy SSAB Europe Oy:n toimeksiannosta.

Vaikutusten arvioinnin tueksi on laadittu verkkokysely hankkeen lähiseudun vakituisille ja vapaa-ajan asukkaille sekä maanomistajille. Kyselyllä selvitetään hankkeen vaikutusalueen nykyistä käyttöä ja osallisten näkemyksiä hankkeen mahdollisista vaikutuksista liittyen mm. elinoloihin ja virkistyskäyttöön.

Kysely toteutetaan verkkokyselynä osoitteessa: http://mpt.link/SSABvoimajohto. Pääsette vastaamaan kyselyyn myös alla olevan QR-koodin avulla. 

Kyselyyn toivotaan runsaasti vastauksia. Vastausaikaa on 4.11.2022 asti.