Kohti fossiilivapaata terästuotantoa

SSAB:n tavoitteena on siirtyä vaiheittain kohti fossiilivapaata teräksentuotantoa. Raahen tehtaalla muutoksen tekninen suunnittelu käynnistyi vuonna 2020. Mikäli muutos toteutuu suunnitellussa aikataulussa, tehtaalla valmistetaan eriä fossiilivapaasti tuotettua terästä vuonna 2030 ja tehtaan fossiiliset hiilidioksidipäästöt nollautuvat vuoteen 2040 mennessä, mikäli myös kuljetuksille ja prosessin tarvitsemille polttoaineille on löytynyt fossiilivapaat ratkaisut.

SSAB on ottanut johtoaseman matkalla kohti fossiilivapaata terästeollisuutta

Suunniteltu aikataulu SSAB:n Raahen tehtaalla

Hybrit illustration

2020: Suunnittelu käynnistyy

  • Tekninen suunnittelu tehtaan tuotantoprosessin muuttamisesta fossiilisesta hiilestä vapaaksi käynnistyy.

  • Noin 90 % tehtaan hiilidioksidipäästöistä aiheutuu raakaraudan tuotannossa, sillä masuuniprosessissa käytetään pelkistysaineena fossiilista hiiltä. HYBRIT-hanke keskittyy näiden päästöjen poistoon. Loput 10 % hiilidioksidipäästöistä aiheutuvat tuotantoprosessin muissa vaiheissa esimerkiksi fossiilisten polttoaineiden kulutuksen sekä kuljetusten kautta. Energy4Hybrit –tutkimus osoittaa, että hakkuu- ja muilla biopohjaisilla sivuvirtajakeilla olisi mahdollista korvata merkittävä määrä tehtaan muusta fossiilisten polttoaineiden kulutuksesta.

Hybrit illustration

~2030: Terästä ilman fossiilista hiiltä

  • Kahdesta masuunista toinen korvataan valokaariuuniin perustuvalla tuotantotekniikalla, jossa ei tarvita fossiilista hiiltä. Tehtaan päästöt vähenevät noin 40 %.

  • Tehtaalla valmistetaan eriä fossiilivapaasti tuotettua terästä.

Hybrit illustration

~2039: Tehtaan fossiiliset hiilipäästöt nollautuvat

  • Myös toinen masuuni suljetaan ja korvataan valokaariuuniin perustuvalla tuotantotekniikalla. Mikäli kuljetuksille ja prosessin tarvitsemille polttoaineille on löytynyt fossiilivapaat ratkaisut, tehdas on täysin fossiilivapaa oman tuotantoprosessinsa osalta.