Kohti fossiilivapaata terästuotantoa

SSAB:n pohjoismainen ohutlevytuotanto uudistetaan perusteellisesti. Päätöksen taustalla on fossiilivapaan teräksen voimakkaasti kasvava kysyntä. Tavoitteena on korvata nykyinen ohutlevytuotantojärjestelmä niin sanotulla minimill-pohjaisella tuotannolla. Raahen tehtaalla fossiilivapaaseen teräksentuotantoon tähtäävän muutoksen tekninen suunnittelu käynnistyi vuonna 2020. Tavoitteena on päästä suurelta osin eroon oman tuotantomme hiilidioksidipäästöistä noin vuonna 2030.

SSAB on ottanut johtoaseman matkalla kohti fossiilivapaata terästeollisuutta

Suunniteltu aikataulu SSAB:n Raahen tehtaalla

2020: Suunnittelu käynnistyi

  • Tekninen suunnittelu tehtaan tuotantoprosessin muuttamisesta fossiilisesta hiilestä vapaaksi käynnistyi.

  • Noin 90 % tehtaan hiilidioksidipäästöistä aiheutuu raakaraudan tuotannossa, sillä masuuniprosessissa käytetään pelkistysaineena fossiilista hiiltä. HYBRIT-hanke keskittyy näiden päästöjen poistoon. Loput 10 % hiilidioksidipäästöistä aiheutuvat tuotantoprosessin muissa vaiheissa esimerkiksi fossiilisten polttoaineiden kulutuksen sekä kuljetusten kautta. Energy4Hybrit –tutkimus osoittaa, että hakkuu- ja muilla biopohjaisilla sivuvirtajakeilla olisi mahdollista korvata merkittävä määrä tehtaan muusta fossiilisten polttoaineiden kulutuksesta.

Hybrit illustration

~2030: Terästä ilman fossiilista hiiltä

  • Pohjoismaisen ohutlevytuotannon muutos – minimill-tuotanto korvaa tehtaan masuunit valokaariuuneilla.

  • Minimill-tuotantoon sisältyy myös valssaamo.

  • Tehtaalla valmistetaan fossiilivapaasti tuotettua terästä.

Hybrit illustration