SSAB ja kestävä kehitys

Tavoitteenamme on vahvempi, kevyempi ja kestävämpi maailma. Kestävä kehitys on keskeinen liiketoiminta-ajuri sekä meille että asiakkaillemme. Tavoitteemme on tuoda fossiilivapaa teräs markkinoille ensimmäisenä teräsyhtiönä vuonna 2026 ja päästä suurelta osin eroon oman toimintamme hiilidioksidipäästöistä noin vuonna 2030. Olemme sitoutuneet edistämään pitkän aikavälin kestävää kehitystä YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden ja Pariisin sopimuksen mukaisesti.

Sustainability strategy wheel fi

SSAB:n kestävän kehityksen strategia

SSAB:n uusi kestävän kehityksen strategia ”With the future in mind” rakentuu kahden pääteeman ympärille: ”Ensimmäinen fossiilivapaissa teräksissä” ja ”Johtajuus kestävässä kehityksessä”.

Sustainable business

Kestävän kehityksen tavoitteet

Strategia sisältää sekä pitkän aikavälin päämääriä, että lyhyen aikavälin tavoitteita.

Kestävän kehityksen data

Analysoi SSAB:n kestävän kehityksen dataa taulukoissa tai graafeissa.

Vastuullisen liiketoiminnan periaatteet

SSAB:n visio ja arvot ovat yrityskulttuurimme perusta ja muodostavat pohjan periaatteillemme ja johtamisohjeistuksillemme.

Sidosryhmät

SSAB:llä on useita sidosryhmiä. Heidän luottamuksensa SSAB:n kykyyn hallita riskejä ja hyödyntää mahdollisuuksia on tärkeää yhtiön kehitykselle.

Olennaisuuden arviointi

Vuonna 2019 SSAB toteutti uuden olennaisuusanalyysin, jonka tavoitteena oli määritellä olennaisimmat kestävään kehitykseen liittyvät aiheet uuden kestävän kehityksen strategian ja tavoitteiden muodostamiseksi sekä GRI-raportoinnin sisällön määrittelemiseksi.