Uusi viitekehys sisältää kaksi keskeistä osaa. Se yhdistää SSAB:n päivitetyt ja kunnianhimoisemmat kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoitteet, jotka Science Based Targets -aloite (SBTi) on sertifioinut, jotta ne ovat linjassa Pariisin sopimuksen tavoitteen kanssa rajoittaa ilmaston lämpeneminen 1,5 C-asteeseen. Lisäksi viitekehyksessä määritellään vihreän rahoituksen hankkeiden kriteerit ja käyttötarkoitukset, joihin tuotto voidaan käyttää. Viitekehyksen kestävän kehityksen tavoitteisiin liittyvä osa on päivitys SSAB:n vuonna 2021 julkaisemalle Sustainability-Linked Finance viitekehykselle.

”Uuden rahoituskehyksemme myötä otamme tärkeän askeleen muutoksessamme kohti fossiilivapaata teräksenvalmistusta ja hiilidioksidipäästöjen vähentämistä. Viitekehys sisältää kunnianhimoisia, tieteeseen perustuvia päästövähennystavoitteita ja asettaa selkeät suuntaviivat vihreille investoinneillemme tästä eteenpäin”, sanoo SSAB:n CFO Leena Craelius.

Vihreän rahoituksen osa sisältää kaksi kategoriaa: ”Ekotehokkaat tuotteet, tuotantoteknologiat ja -prosessit” sekä ”Uusiutuva energia”.

SSAB:stä tuli äskettäin yksi ensimmäisistä teräsyhtiöistä maailmassa, joka on asettanut ja saanut validoidut tieteeseen perustuvat hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteet SBTi:n vuonna 2023 julkaiseman teräsalan ohjeistuksen mukaisesti. Tavoitteet perustuvat SSAB:n yleisstrategiaan muuntaa pohjoismainen masuunipohjainen tuotanto perustumaan fossiilivapaisiin minimill-tuotantolaitoksiin, mikä eliminoi suurelta osin yhtiön omasta toiminnasta aiheutuvat hiilidioksidipäästöt. Valmistuttuaan muutos poistaa noin 10 % Ruotsin ja 7 % Suomen hiilidioksidipäästöistä.

Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) toimi neuvonantajana viitekehyksen luomisessa. Sustainalytics toimi riippumattomana ulkopuolisena arvioijana ja toisen osapuolen lausunnon antajana. Sustainalyticsin mukaan SSAB:n vihreään ja kestävään kehitykseen sidottu rahoituskehys on uskottava, vaikuttava ja linjassa useiden vihreiden ja kestävien joukkovelkakirjalainojen periaatteiden kanssa (International Capital Market Associationin ICMA:n julkaisemat Sustainability-Linked Bond Principles 2023, Sustainability-Linked Loan Principles 2023, Green Bond Principles 2021 ja Green Loan Principles 2023).

Lisätietoja viitekehyksestä ja Second Party Opinionista SSAB:n verkkosivustolla
https://www.ssab.com/fi-fi/ssab-konserni/sijoittajat/velkarahoitus

Lehdistötiedote: Science Based Targets -aloite hyväksyi SSAB:n päivitetyt ilmastotavoitteet

Lisätietoja:
Gunillla Hjalmarson, Head of External Communications, gunilla.hjalmarson @ ssab.com,
puh: +46 76 117 9185
Kati Vellinki, Vice President and Head of Treasury, kati.vellinki @ ssab.com, puh. +358 50 415 4016