SSAB:n nyt validoitu pitkän aikavälin tavoite on saavuttaa nettonolla-kasvihuonekaasupäästöt Scope 1, Scope 2 ja Scope 3 osalta vuoteen 2045 mennessä*. Päivitetty lähiajan tavoite on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 48 % Scope 1:n, Scope 2:n ja osin Scope 3:n osalta vuoteen 2033 mennessä verrattuna vuoteen 2018. Se on kunnianhimoisempi tavoite kuin SSAB:n aiemmin vahvistama lähiajan tavoite vähentää Scope 1- ja Scope 2 -päästöjä 35 % vuoteen 2032 mennessä 2018 verrattuna.

Hyväksyntä tekee SSAB:stä yhden ensimmäisistä teräsyhtiöistä maailmassa, joka saa validoidut hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteet SBTi:n vuonna 2023 julkaiseman teräsalan ohjeistuksen mukaisesti. Päivitetyt tavoitteet sisältävät ensimmäistä kertaa Scope 3 -päästöt, eli toimitusketjun toiminnasta aiheutuvat epäsuorat päästöt. Tavoitteet perustuvat SSAB:n yleisstrategiaan muuntaa pohjoismainen masuunipohjainen tuotantojärjestelmä perustumaan fossiilivapaisiin minimill-tuotantolaitoksiin arviolta noin vuonna 2030, mikä eliminoi suurelta osin yhtiön omasta toiminnasta aiheutuvat CO2-päästöt (Scope 1 and 2)**.

"Ilmastotavoitteidemme päivittäminen ja validointi on tärkeää, jotta voimme varmistaa, että olemme linjassa ilmastotieteen uusimpien tulosten kanssa ja jotta teemme osamme rajoittaaksemme maapallon lämpötilan nousua. Pohjoismaisella muutoksellamme eliminoimme suurelta osin oman teräksenvalmistusprosessimme hiilidioksidipäästöt. Samanaikaisesti työskentelemme toimittajiemme ja asiakkaidemme kanssa vähentääksemme epäsuoria kasvihuonekaasupäästöjä arvoketjun kaikista osista”, sanoo Christina Friborg, Executive Vice President and Head of Sustainability at SSAB.

SBTi on organisaatio, joka kannustaa yrityksiä asettamaan tieteeseen perustuvia tavoitteita, jotka parantavat niiden kilpailukykyä siirryttäessä vähäpäästöiseen yhteiskuntaan. Tavoitteet määrittelevät, kuinka paljon ja kuinka nopeasti yrityksen on vähennettävä päästöjään ollakseen Pariisin sopimuksen tavoitteiden mukainen. Tähän sisältyy tällä hetkellä ilmaston lämpenemisen rajoittaminen 1,5 C-asteeseen, mikä on haastavampi kuin organisaation aiempi terässektorin vähimmäistaso, joka oli "reilusti alle 2 °C".

Yritysten tulee asettaa päästövähennystavoitteet kolmelle kategorialle, Scope 1, 2 ja 3. Scope 1 kattaa yrityksen omasta toiminnasta, esimerkiksi fossiilisten polttoaineiden poltosta aiheutuvat suorat päästöt. Scope 2 kattaa epäsuorat ostetun energian päästöt (pääasiassa sähkön) ja Scope 3 muut epäsuorat päästöt, jotka aiheutuvat arvoketjun toiminnasta, esimerkiksi raaka-aineiden tuotannosta, kuljetuksista ja myytyjen tuotteiden käytöstä.

SSAB on korvaamassa pohjoismaista masuuneihin perustuvaa tuotantojärjestelmäänsä uusimmalla minimill-teknologialla ja valokaariuuneilla, jotka käyttävät fossiilivapaata sähköä. Valmistuttuaan muutos eliminoi noin 10 % Ruotsin ja 7 % Suomen hiilidioksidipäästöistä.

*Pitkän aikavälin Scope 3 -tavoite sisältää kasvihuonekaasupäästöt ostetuista tavaroista ja palveluista, polttoaineisiin ja energiaan liittyvistä toiminnoista, alkupään kuljetuksista ja jakelusta sekä myytyjen tuotteiden jalostuksesta. Lähiajan tavoite sisältää saman paitsi myytyjen tuotteiden jalostuksen.

**SSAB:n strategia ei ollut osa validointiprosessia.

Lisätietoja:
Atte Kaksonen, SSAB konserniviestintä, puh. 050 3143 634, [email protected]
Anna Molin, Press Officer, SSAB, puh. +46 76 110 46 76, [email protected]