SSAB:n tavoitteena on moninaisuuden ja laajan osallistumisen lisääminen yrityskulttuurinsa osana. Yhtenä aloitteena tavoitteen saavuttamiseksi on naistyöntekijöiden osuuden kasvattaminen konsernilaajuisesti. Työ halutaan aloittaa ylimmältä tasolta. Prosessia edistetään yhtiön sisäisellä vaatimuksella, jonka mukaan jokaista johtotason tehtävää haettaessa tulee olla vähintään yksi naiskandidaatti sekä mentorointiohjelmalla, jossa huomioidaan erityisesti naisjohtajuus.

 

”SSAB:lle on erittäin tärkeää houkutella, rekrytoida ja sitouttaa työntekijöitä, joilla on yhtiön ja terästeollisuuden kannalta oikeanlaista osaamista. Aluksi keskitymme sukupuolten väliseen tasa-arvoon, mutta SSAB:lle tasa-arvo merkitsee laajasti ajatellen kaikille yhtäläisten mahdollisuuksien edistämistä.” toteaa konsernin henkilöstöjohtaja Monika Gutén.

 

SSAB julkisti keväällä uuden kestävän kehityksen strategiansa, jossa esiteltiin mm. mitattavissa olevat ympäristötavoitteet. Yhtiö panostaa myös työterveyteen ja turvallisuuteen liittyviin parannuksiin: SSAB:n tavoitteena on olla maailman turvallisin teräsyhtiö. Energia- ja raaka-aineintensiivisessä terästeollisuudessa SSAB:lle on erittäin tärkeää turvata yhtiön pitkän aikavälin kilpailuasema fokusoitumalla vahvasti kestävään kehitykseen. Lisäksi SSAB päivitti sosiaalisen vastuun tavoitteitaan, ml. kehityskeskusteluihin, liiketoimintaetiikkaan, hyvään liiketapaan (Code of Conduct) ja toimitusketjun hallintaan liittyviä tavoitteitaan.

 

Lisätietoa:

 

Atte Kaksonen, mediasuhteet Suomessa, +358 50 3143 634

 

Lehdistötiedote 20.5.2015: SSAB julkistaa uuden kestävän kehityksen strategian

 

Lisätietoa SSAB:n vastuullisuudesta ja kestävän kehityksen mukaisesta työstä www.ssab.com/Sustainability/