European Graduate -ohjelma

SSAB on ottanut johtoaseman matkalla kohti hiilivapaata terästeollisuutta. Tämä on alku muutokselle, joka voi edistää kestävää kehitystä tavoilla, joita emme ehkä vielä edes osaa kuvitella. Jotta voimme hallita tätä matkaa kohti tulevaisuutta, tarvitsemme vahvaa ja motivoitunutta henkilöstöä, joka uskoo missioonsa ja haluaa osallistua. Etsimme heitä SSAB:n European Graduate -ohjelman kautta.

Kiinnostusta rekisteröimällä saat ilmoituksen, kun toteutamme syksyn 2024 työpaikat Rekisteröidy täällä

SSAB:n European Graduate -koulutusohjelma on tarkoitettu niille, jotka ovat uteliaita, kunnianhimoisia ja valmiita ottamaan ensimmäiset askeleensa työelämässä ja valmistautumaan nopeasti muuttuvaan ympäristöön ja henkilökohtaiseen kehitykseen yrityksessä, joka on matkalla kohti terästeollisuuden mullistavaa muutosta.

SSAB European Graduate Program on laaja ohjelma, jonka kautta olet yhteydessä muihin osallistujiin Europe-divisioonan sisällä. Ohjelma kestää 14 kuukautta, ja sen on suunniteltu alkavan elo–lokakuussa 2023. Ohjelma on kokopäiväinen ja sen palkkaus on kilpailukykyinen. Ohjelman toisen puoliskon aikana sinulle tarjotaan vakituista työpaikkaa.

 

Mitä voit odottaa European Graduate -ohjelmalta?

 • Nopea alku kehittymiselle kansainvälisessä yrityksessä ja ympäristössä
 • Vakituinen työsuhde SSAB:llä
 • Kilpailukykyinen palkka
 • Yksilöllisesti valittu vanhempi mentori
 • Harjoittelijatapaamiset muiden ohjelman osallistujien kanssa, mukaan lukien tehdasvierailut, esitykset ja kokemusten vaihto
 • Yksilöllinen, räätälöity opintomatka SSAB Europen toimistoihin (sinä ja mentorisi suunnittelette tämän sinulle ja kehityksellesi parhaalla mahdollisella tavalla)
 • Laaja kansainvälinen verkosto
Ohjelmaan liittyvien toimintojen lisäksi sinut sijoitetaan todelliseen työtehtävään ja sinulle esitellään jo alusta lähtien siihen liittyvät tehtävät.

Maaliskuussa päätämme syksyn 2024 positioista. Alla voit lukea tämän vuoden täyttyneistä työpaikoista.

Mitä voit odottaa?
Prosessi-insinööri

Process engineer / Process developer

Tämä rooli on lähellä tuotantoa, jossa vaikutat tuotannon tehokkuuden ja laadun kehitykseen tukemalla tuotantotoimintoja. Tämä rooli on tärkeä, sillä olet vastuussa parannustoimien ja uusien tuotantotapojen suunnittelusta, kehittämisestä ja käyttöönotosta. Työskentelet tiiviissä yhteistyössä useiden eri tehtävien kanssa, kuten prosessi- ja tuotekehittäjät, esimiehet, projektipäälliköt, käyttäjät jne.

Tarvitset tietoa Lean-työkaluista, hyvät ongelmanratkaisutaidot ja hyvät viestintätaidot. Tässä tehtävässä tuet terästeollisuuden muutosta kohti fossiilivapaata tuotantoa. Prosessikehittäjänä osallistut erilaisiin kehitysprojekteihin, kuten tuotekehitysprojekteihin, teknologiatutkimuksiin, investointiprojekteihin tai prosessien kehitysprojekteihin. Tehtäväsi on projektipäällikkö tai teknologia-asiantuntija. Etsimme prosessikehittäjiä Borlängessä, Luulajassa, Raahessa ja Hämeenlinnassa.

Account Manager

Account Manager / Regional Sales Manager

Terästeollisuuden merkittävässä muutoksessa kohti fossiilivapaata tuotantoa tämä rooli on tärkeä, sillä sinä olet vastuussa pitkäaikaisen liikesuhteen johtamisesta ja kehittämisestä asiakkaidemme kanssa. Tehtävä sisältää vahvan teknisen komponentin, asiakkaiden tarpeiden ymmärtämisen, jotta voimme täyttää heidän odotuksensa ja pyrkiä liikesuhteeseen, joista on hyötyä sekä asiakkaalle että SSAB:n strategialle. Haemme henkilöä tähän tehtävään Pariisissa (Ranska) ja Borlängessä (Ruotsi).

Sisäinen myynti

Inside Sales / Customer Care

Tanskan Bröndbyssä etsimme Account Managerin kaltaista henkilöä, jolla on enemmän hallinnollisia taitoja ja kiinnostusta. Työskentelet läheisessä yhteistyössä Account Managerin kanssa varmistaaksesi korkean tason palvelun tilauksen tekemisen jälkeen ja tuet tarvittaessa nykyisiä asiakkaita tilausten tekemisessä. Tässä tehtävässä olet osa paikallista myyntitiimiä, joka viestii intensiivisesti logistiikan, talousosaston ja suomalaisten ja ruotsalaisten kollegojen kanssa.

Business developer

Business controller

Tässä tehtävässä tuet tuotanto-organisaatiota ja tukitoimintoja erilaisilla analyyseillä ja taloudellisella tuella, jotka auttavat saavuttamaan tämänhetkiset ja tulevat tavoitteet. Lisäksi olet mukana ennusteiden laatimisessa, kuukausiraportoinnissa ja sijoitusten seurannassa. Koska pyrimme jatkuvasti parantamaan prosessejamme, sinulla on mahdollisuus myös olla mukana erilaisissa rahoitusta koskevissa kehityshankkeissa. Työpaikka sijaitsee Borlängessä ja Luulajassa, mutta tehtävä on Ruotsin liiketoimintayksikön Operations controlling -tiimissä, joka kattaa kaikki Europe-divisioonaan kuuluvat tuotantolaitokset Ruotsissa. 

Toimitussuunnittelu

Toimitussuunnittelu ja toimitusketjun kehittäjä

Tämä rooli keskittyy toimitusketjun kehittämiseen ja vastaa yhdestä tai useammasta käynnissä olevasta projektista Supply Chain and Supply Planning -osastolla. Tämä edellyttää nykyisten työskentelytapojen analysoimista yhdessä myyntiorganisaation ja tuotantotoiminnan suunnittelun kanssa tarvittavien kehitystoimien tunnistamiseksi ja niiden edistämiseksi tehokkaalla ja hallitulla tavalla. Tämä työpaikka sijaitsee Borlängessä keskittyen Ruotsin tehtaiden toimitussuunnitteluun ja toimitusketjuun.

System specialist

System specialist

Etsimme uteliasta tiimipelaajaa, joka osaa perehtyä yksityiskohtiin ja haluaa työskennellä tiimissämme tuotannon ja liiketoiminnan tarpeisiin vastaavan prosessinhallintajärjestelmän kehittämisen parissa. Tehtävässä suunnittelet ja määrität järjestelmäparannuksia yhdessä kollegoiden ja järjestelmätoimittajien kanssa, joiden tavoitteena on nostaa tuotantovirta seuraavalle tasolle. Pyrit järjestelmällisesti vähentämään toistuvia ongelmia ja suunnittelet tarvittavat muutokset sujuvan tuotannon saavuttamiseksi. Tuot tuotantoprosessiin liittyvät tiedot saataville ja autat näin tuotannon digitalisaatiota osana missiota edistää tietoon perustuvaa päätöksentekoa. Työpaikka sijaitsee Raahessa ja Hämeenlinnassa.

Technical Development Manager

Tässä tehtävässä olet osa myynnin ja liiketoiminnan kehitysorganisaatiota. Sinulla on tärkeä rooli kehittäessäsi SSAB Europen asemaa Premium-teräksissä, kotimarkkinoilla ja terästeollisuuden vihreän siirtymän edelläkävijänä. Teknisen tietämyksesi, kiinnostuksesi sekä palveluhenkisyytesi ansiosta voit toimia teknisenä tukena myynnille ja asiakkaille. Käynnistät ja toteutat hankkeita, joissa asiakas siirtyy Premium-tuotteisiin, tarjoat koulutusta myynnille ja asiakkaille sekä tuet asiakkaita suunnittelussa, tuotannossa ja laatuasioissa.

Sijainti: Borlänge

Koulutus: Kandidaatin tai maisterin tutkinto tekniikan tai tieteen alalta

Business Development Analyst 

Vastuualueisiin kuuluu globaalien teräsmarkkinatrendien analysointi ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen. Asiakasymmärrys ja markkinadynamiikan hyödyntäminen auttavat uusien mahdollisten terässegmenttien, sovellusten, tuotteiden ja prosessimahdollisuuksien tunnistamisessa.

Etsimme henkilöä, joka suhtautuu intohimoisesti liiketoiminnan kehittämiseen ja jolla on vahva analyyttinen asenne. Toivomme, että sinulla on erinomaiset viestintätaidot ja että viihdyt globaalissa ja dynaamisessa työympäristössä. Vastavalmistuneena osoitat uteliaisuutta, halua oppia ja kykyä vastata uusiin haasteisiin.

Työpaikka voi olla Raahessa, Hämeenlinnassa tai Borlängessä

Koulutus: soveltuva tutkinto (esim. rahoitus-, talous-, tekniikka- tai liiketoiminta-ala)

Kuka voi hakea ohjelmaan?

Etsimme prosessi-insinöörejä, datatieteilijöitä, liiketoiminnan kehittäjiä, toimitusketjun kehittäjiä, asiakkuuspäälliköitä ja sisäisen myynnin työntekijöitä. Toivomme, että sinulla on vähintään yksi seuraavista kiinnostuksen kohteista ja/tai osaamisalueista:

 • Yleiset kehitys- ja johtamistaidot (esim. projektin johtaminen, muutoksen johtaminen, sovellusten hallinta)
 • Tekniikka, kuten prosessikehitys, tuotekehitys, datatieteilijä, markkinakehitys
 • Talous ja rahoitus

Sinun tulee olla äskettäin valmistunut tai valmistumassa yliopistosta ja sinulla on oltava vähintään kandidaatin tutkinto hakemaasi tehtävään liittyvältä alalta.
*Hiljattain valmistuneet: enintään 24 kuukautta valmistumisesta.
Ja lisäksi:

 • Hyvä englannin kielen taito
 • Hyvät taidot sen maan paikallisessa kielessä, josta haet työpaikkaa

Jos haluat mukaan SSAB:lle, sinulla on myös oltava:
 • Tarmokas luonne
 • Pyrkimys edistää kehitystä ja parannuksia sekä sinulle että yritykselle
 • Kyky nähdä kokonaisuuksia
 • Analyyttisiä taitoja
 • Tiimipelaajan taitoja
 • Viestintä- ja vuorovaikutustaitoja

   

Millainen profiili