Business Development -ohjelma

Ohjelma on yksi SSAB:n keinoista rekrytoida ja kehittää johtamis- ja esimiestehtäviin soveltuvia henkilöitä.

Liiketoiminnan kehittämisohjelma verkossa

Mikä on Business Development -ohjelma?
Business Development -ohjelman tavoitteena on varmistaa johtajuus ja edistyminen SSAB:n tärkeissä strategisissa hankkeissa samalla, kun rekrytoidaan ja kehitetään lahjakkaita henkilöitä jatkamaan uraansa SSAB:llä. Ohjelma antaa osallistujille mahdollisuuden kehittää johtajuuttaan, työskennellä ongelmanratkaisun, esitystaitojen, viestinnän ja projektinhallinnan parissa sekä kehittää ymmärrystä terästeollisuudesta kokonaisuudessaan. Osallistujat oppivat ymmärtämään SSAB:n liiketoimintaa ja rakentamaan verkostoja yhtiön sisällä.

Miltä ohjelma voi näyttää?
Yleisesti ottaen osallistujat työskentelevät strategisten projektien parissa konsernin johtoryhmän, yhden divisioonan tai tytäryhtiön puolesta. Osana yrityksen strategiatoimintoa he työskentelevät myös SSAB:n yleisen strategisen kehityksen parissa. Osallistujat kokevat jyrkän kehityskäyrän ja heillä on mahdollisuus työskennellä mielenkiintoisten kysymysten parissa. Projekteihin voidaan jossain määrin sisällyttää osallistujien kiinnostuksen kohteita. Tiimipäiviin sisältyy inspiroivia luentoja, tietojen jakamista ohjelman osallistujien kesken jne.

Kuinka kauan ohjelma kestää?
Yleensä 2–4 vuotta, mutta tämä vaihtelee yksilön tulosten, projektien etenemisen ja nykyisten tehtävien mukaan. Yhdessä yksittäisen osallistujan kanssa laaditaan suunnitelmat sopivasta lopputuloksesta ja roolista, joka mahdollistaa jatkuvan ja menestyksekkään uran SSAB:llä.

Kuka voi hakea ohjelmaan?
Etsimme osaavia henkilöitä, jotka ovat aidosti kiinnostuneita urasta alalla. Osallistujilla on yleensä insinööri- tai talousalan tutkinto ja 2–4 vuoden työkokemus asianmukaisessa roolissa, esim. johtokonsulttina tai linjatoiminnosta. Olet analyyttinen, utelias ja hyvä edistämään muutosta ja haluat ottaa johtoaseman tulevaisuudessa.

Milloin ohjelmaan voi hakea?
Rekrytointi ohjelmaan tapahtuu jatkuvasti.

Ohjelman vetäjän, Viktor Strömbergin, haastattelu

Business Development Program –osallistuja esittäytyy

Sofie Nilsson, joka on äskettäin osallistunut Business Development -ohjelmaan, kertoo sinulle ohjelmasta. Sofie työskentelee nykyään SSAB:n Luulajan-tehtaalla keskushuollon osastopäällikkönä.

Johannes Borgman, Business Developer

"SSAB:n Business Development -ohjelma on juurtunut vahvasti sekä organisaatioon että sen hallintoon, ja voidaan sanoa, että ryhmämme on mukana kaikissa strategisissa projekteissa tavalla tai toisella. Tietoa on paljon ja oma kehityskäyrä jyrkkä, mutta olen vakuuttunut, että ohjelma avaa ovet mielenkiintoiseen urakehitykseen yrityksessä."

Josefin Aspegren, Business Developer

"Yksi SSAB:n Business Development -ohjelman suurimmista eduista on mielestäni se, että se antaa sekä syvyyttä että monipuolisuutta omaan osaamiseen. Perusteellinen se on siksi, että opimme koko ajan lisää SSAB:n ja teräsalan toiminnasta, ja monipuolinen siksi, että saamme mahdollisuuden osallistua strategisesti tärkeisiin hankkeisiin monilla eri alueilla. Toivottavasti lähestymistapa tarjoaa myös hyviä mahdollisuuksia löytää sopiva tehtävä oman edistymisen myötä.”