SSAB aikoo nopeuttaa siirtymää fossiilivapaaseen teräkseen 15 vuodella

Kisa ilmastoneutraaleista ajoneuvoista on siirtymässä uudelle vaihteelle, kuten seuraavasta käy ilmi. SSAB:n hallitus teki päätöksen Pohjoismaiden nauhatuotteiden tuotannon muuttamisesta ja yhtiön vihreän siirtymän nopeuttamisesta. Päätös tehtiin fossiilivapaan teräksen voimakkaasti kasvavan kysynnän perusteella.

Miten SSAB:stä tulee fossiilivapaa niin nopeasti?

Suunnitelmana on korvata nykyinen järjestelmä uudella mini-mill-tekniikalla, mikä laajentaa tuotevalikoimaa ja säästää kustannuksia. Tavoitteena on poistaa omien toimintojemme hiilidioksidipäästöt suurimmaksi osaksi noin vuoteen 2030 mennessä, 15 vuotta suunniteltua aikaisemmin. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi on kuitenkin oltava ajoissa valmiina tarvittava infrastruktuuri, etenkin fossiilitonta sähköä.

Nykyiset toimipaikat korvataan mini-mill-tekniikalla, joka tarjoaa useita etuja, kuten:

  • Kehittyneempi ”mittaohjelma” parantaa autoteollisuuden terästen toleransseja.
  • Merkittävästi lyhyemmät läpimenoajat tehokkaamman tuotannon ansiosta.
  • Entistä paremmat mahdollisuudet reagoida joustavasti liiketoiminnan vaihteluihin.
  • Suurempi kapasiteetti ja laajempi valikoima Docol® AHSS-/UHSS-teräslaatuja autoteollisuudelle.
  • Alhaisemmat kustannukset.
  • Ja tietysti hiilidioksidikustannusten poistuminen SSAB:n vanhojen masuunien käytöstä poistamisen myötä.
Raahe ilmasta käsin

Ilmakuva SSAB:n Raahen terästehtaasta. Uudessa suunnitelmassa Luulajan ja Raahen terästehtaat muutetaan kustannustehokkaiksi mini-mill-tehtaiksi, joissa on valokaariuunit ja valssaamot. Borlängea ja Hämeenlinnaa kehitetään edelleen uusien tuotantoprosessien mukaisesti.

Asiakkaamme vaativat SSAB:lta fossiilittomia tuotteita. Pystymme ratkaisemaan tekniset haasteet, ja meillä on vahva taloudellinen asema.

Martin Lindqvist, SSAB:n toimitusjohtaja

”Asiakkaamme vaativat SSAB:lta fossiilittomia tuotteita. Pystymme ratkaisemaan tekniset haasteet, ja meillä on vahva taloudellinen asema. Jos pystymme ratkaisemaan sähköön ja ympäristölupiin liittyvät kysymykset yhdessä yhteiskunnan kanssa, voimme tehdä siirtymän 15 vuotta ilmoitettua aiemmin. Voimme rahoittaa suunnitelman oman kassavirtamme avulla, mikä johtaa laajempaan tuotevalikoimaan ja parempaan kustannusasemaan”, SSAB:n toimitusjohtaja Martin Lindqvist sanoo. Lue tiedote SSAB:n suunnitelmasta fossiilivapaan tuotannon aikaistamiseksi.

Maailman ensimmäinen fossiilivapaasta teräksestä valmistettu ajoneuvo: Volvo Groupin itseohjautuva maansiirtokone kaivosteollisuuteen
Maailman ensimmäinen fossiilivapaasta teräksestä valmistettu ajoneuvo: Volvo Groupin itseohjautuva maansiirtokone kaivosteollisuuteen

Ruotsin Luulajassa sijaitsevasta HYBRIT-pilottilaitoksesta saadusta vetypelkistetystä raudasta valmistettiin maailman ensimmäinen fossiilivapaasta teräksestä valmistettu ajoneuvo: Volvo Groupin itseohjautuva maansiirtokone kaivosteollisuuteen.

Ensimmäinen fossiilivapaasta teräksestä valmistettu ajoneuvo on jo olemassa

Volvo Group julkisti maailman ensimmäisen SSAB:n fossiilivapaasta teräksestä valmistetun ajoneuvon 13. lokakuuta 2021. Kyseessä ei ole henkilöauto, vaan kaivos- ja louhosteollisuuden maansiirtoauto.

Volvo Groupin pääjohtaja Martin Lundstedt totesi lanseerauksen yhteydessä: ”Volvo Group on sitoutunut luomaan houkuttelevia, turvallisia ja tehokkaita ajoneuvoja ja koneita, jotka näyttävät tietä kuljetus- ja infrastruktuurijärjestelmän kestävän tulevaisuuden kehittämisessä.”

”Vihreä siirtymä on mahdollinen ja tuottaa tuloksia”, SSAB:n toimitusjohtaja Martin Lindqvist totesi. ”Esimerkiksi fossiilivapaiden terästemme mekaaniset ominaisuudet ja suorituskyky ovat samat kuin olemassa olevilla teräslaaduillamme. Niiden muovausprosessi on sama. Ainoa ero on, että yksi teräksenvalmistusmenetelmä on kestävän kehityksen mukainen ja toinen ei.”

Ilmastoneutraali henkilöauto vuoteen 2030 mennessä

Polestar 0 -projektin tavoitteena on rakentaa ilmastoneutraali auto poistamalla koko toimitusketjun päästöt. Ruotsalaisen sähköautoyhtiö Polestarin ja SSAB:n yhteistyöllä tutkitaan mahdollisuuksia käyttää SSAB:n puhdasta, suorapelkistetystä raudasta valmistettua terästä. Tutkimme myös fossiilivapaan teräksen käyttöä sekä tavallisen autoteollisuuden teräksen että muiden hiilijalanjälkeä lisäävien materiaalien korvaamisessa.

The Drive-lehden mukaan ”Polestar pyrkii rakentamaan aidosti ilmastoneutraalin auton vuoteen 2030 mennessä muuttamalla auton valmistustapaa sen sijaan, että päästöjä kompensoitaisiin istuttamalla puita”.

Polestarin toimitusjohtaja Thomas Ingenlath toteaa: ”SSAB näyttää tietä valmistamalla laadukasta terästä ilman hiilidioksidipäästöjä. SSAB:n ratkaisut ovat korvaamattomia, sillä ne auttavat Polestaria vähentämään valmistusprosessien ja käyttämiemme materiaalien aiheuttamia päästöjä.”

Polestarin lähestymistapa tuo yhteistyön koko autoteollisuuden kehitysprosessiin ja arvoketjuun – toimittajista jälleenmyyjiin. The Drive jatkaa: ”Polestar ei vaikuta yritykseltä, joka pitäisi itsellään kaikki merkittävät läpimurrot, joita tästä projektista voi syntyä.”

Samalla Mercedes-Benz on myös aloittanut kumppanuuden SSAB:n kanssa ja aloittaa fossiilivapaan teräksen käytön korirakenteissa vuoteen 2023 mennessä. Mercedes-Benzin tavoitteena on tehdä koko arvoketjusta hiilidioksidineutraali.

Polestar 0 -projekti

Polestar 0 -projektin tavoitteena on nollahiilipäästöt cradle-to-gate analyyseissä vuoteen 2030 mennessä.

Vihreä teräs sopii myös osavalmistajille

Faurecia, yksi maailman johtavista autonosien valmistajista, on kestävän kehityksen eturintamassa aina vetysäiliöiden valmistamisesta autoihin ja niin kutsutun tulevaisuuden ohjaamon kehittämisestä: yhteyksin varustettu, personoitu ja ennakoiva ohjaamo.

Faurecia on ensimmäinen autoteollisuuden toimittaja, joka hyödyntää SSAB:n fossiilivapaiden terästen mahdollisuuksia. Yrityksen tavoitteena on vuoteen 2026 mennessä rakentaa istuinrakenteet fossiilivapaista, kehittyneistä korkealujuusteräksistä (AHSS). ”Faurecia on jo jonkin aikaa keskittynyt AHSS-teräksiin tehdäkseen autonosistaan vahvempia, kevyempiä ja turvallisempia”, SSAB:n Lindqvist toteaa.

”Tämä on merkittävä askel CO2-neutraaliuden saavuttamisessa Scope 3 -päästöjen osalta,” Faurecian toimitusjohtaja Patrick Koller sanoo.

Tämä on merkittävä askel CO2-neutraaliuden saavuttamisessa Scope 3 -päästöjen osalta.

Patrick Koller, Faurecian toimitusjohtaja

Istuinrakenne

Faurecia käytti jo Docol® AHSS -teräksiä, kun se ilmoitti tavoitteestaan valmistaa fossiilivapaita autonistuimia vuonna 2026.

Ekonomi kysyy:

Onko osavalmistajilla varaa olla käyttämättä vihreää terästä?

”Jos haluamme yhteiskunnastamme kestävän, tarvitsemme vihreät toimitusketjut ja kaiken tuotantomme on oltava vihreää”, Lundin yliopiston apulaisprofessori Fredrik N G Andersson sanoo.

”Tutkimuksessani huomasin, että kun materiaalit kallistuvat, valmistajat itse asiassa reagoivat tehostamalla toimintaansa ja olemalla tuottavampia...”

"Kestävien materiaalien, kuten fossiilivapaan teräksen, korkeammat kustannukset eivät ole itse asiassa yhteiskunnalle koituva kustannus... Siitä on hyötyä yhteiskunnalle, ei ainoastaan ympäristölle, ja sillä on taloudellista merkitystä. Kyllä, kestävä kehitys ja ympäristöystävällisyys tuovat merkittäviä kustannuksia – se on valtava haaste. Mutta jos olet kehityksen eturintamassa, uuden teknologian kehittäjänä – ja olet hankkinut uusia taitoja ja osaamista – sinulla on valtava kilpailuetu muihin verrattuna.

”Siirtyminen [kestäviin materiaaleihin autoteollisuudessa] on teknisesti mahdollista. Se on taloudellisesti mahdollista. Se edellyttää muutosta yrityksiltä, kotitalouksilta ja sääntelyltä. Kaikki on mahdollista. Yhteiskunnat muuttuvat koko ajan.”

Tutustu SSAB:n käytännössä fossiilivapaan teräksen ja HYBRIT-hankkeen taustatietoihin: Power-Mine-Mill-kumppanuus, joka on kaukana muiden edellä vetypelkistetystä raudasta valmistetun teräksen tuotannossa.

Fredrik N G Andersson, ekonomi

Fredrik N G Andersson, ekonomi: ”Tiedämme kaikki, että tilanne ei tällä hetkellä ole kestävä... ja että yhteiskunnat muuttuvat koko ajan.”

Muu sisältö