Fossiilivapaa teräs valmis vastaamaan vihreiden ratkaisujen kysyntään

Kuluttajat vaativat jatkuvasti enemmän ympäristöystävällisiä tuotteita, mikä luo paineita toteuttaa kestävä fossiilivapaa toimitusketju ja teräksen koko valmistusprosessi kaivostoiminnasta loppuasiakkaalle asti.

Kuvittele kaksi lähes identtistä tuotetta kaupan hyllyllä: yksi on tuotettu enemmän kestävän kehityksen mukaisesti kuin toinen. Toivottavasti ostettavaksi valitaan ympäristöystävällinen versio. Mutta olisiko se edelleenkin ensisijainen vaihtoehto, jos se olisi kalliimpi?

Kestävien tuotteiden kysyntä kasvaa entistä nopeammin koko maailmassa. Edelman Trust Barometer 2022, vuosittainen maailmanlaajuinen tutkimus, johon osallistui yli 36 000 vastaajaa 28 maasta1, osoittaa, että 77 prosenttia ihmisistä on huolissaan ilmastonmuutoksesta. Toisessa, Simon-Kutcher & Partnersin hiljattain tekemässä tutkimuksessa2 todetaan, että maailmanlaajuisesti 71 prosenttia kuluttajista muuttaa elintapojaan ja ostamiaan tuotteita elääkseen enemmän kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti.

”Vauraammissa maissa ollaan enemmän huolissaan ympäristöstä”, Lundin yliopiston taloustieteen laitoksen apulaisprofessori Fredrik N G Andersson sanoo. ”Sosiaalinen media ja kansalaisjärjestöt vaikuttavat suureen osaan tästä kysynnästä. Pienellä ryhmällä voi olla suuri vaikutus.”

Edellä mainittujen tutkimusten mukaan kuitenkin vain keskimäärin 32 prosenttia kuluttajista on valmiita maksamaan enemmän tuotteista ja palveluista, vaikka he ovatkin valmiita muuttamaan elintapojaan.² Muutosta tapahtuu kuitenkin. Sitä ajavat nuoret ihmiset, joiden kulutus on todennäköisemmin kestävien arvojen ohjaamaa, ja he ovat valmiita maksamaan siitä.

”Hiilestä irtautuminen on mahdollista, mutta siihen tarvitaan uudenlaista ajattelua”, Andersson sanoo. ”Se vaatii uudenlaista yhteiskuntaa, mutta yhteiskunnat muuttuvat koko ajan.”


Koko toimitusketjun vaikutuksen tarkastelu

Apulaisprofessori Andersson korostaa myös, että on tärkeää selventää, mitä ”vihreä”, ”kestävä” tai ”ympäristöystävällinen” tarkoittavat. Monet kuluttajat rinnastavat ”vihreän” kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen, mutta tuotteet voivat vaikuttaa ympäristöön monin eri tavoin. Asiasta voi tulla entistä monimutkaisempi, kun tuotteen koko toimitus- ja valmistusketjun analysointiin käytetään niin kutsuttua ympäristötilinpitoa.

”Päästöt voivat vaihdella huomattavasti toimitusketjun eri osissa”, Andersson selittää. ”Paljon päästöjä syntyy perusmateriaalien, kuten teräksen, kemikaalien tai paperin, tuotannossa, koska ne ovat energiaintensiivisiä toimialoja. Myös raaka-aineiden ja tuotteiden kuljetus aiheuttaa paljon päästöjä, ja kokonaisuuteen voi vaikuttaa sekin, miten tuote käsitellään tai kierrätetään käyttöiän lopussa. Toimitusketjun muut osat voivat aiheuttaa vain pienen määrän päästöjä.”


Valmistajat ja kuluttajat vaativat parannusta

Toimitusketjuun kohdistuu yhä enemmän paineita olla ympäristöystävällinen, ja tämä paine kohdistuu ketjun molempiin päihin.

Hiilestä irtautuminen on mahdollista, mutta siihen tarvitaan uudenlaista ajattelua.

Fredrik N G Andersson, Lundin yliopisto

”Alkutuotantoyrityksillä, kuten SSAB:llä voi olla valtava vaikutus ilmastoon, ja ne tietävät sen. Voidaan nähdä, kuinka ne ja samantyyppiset yritykset pyrkivät parantamaan kestävyyttään”, Andersson sanoo. ”Toisessa päässä vähittäiskauppiaat vaativat ympäristöystävällisempiä tuotteita ja prosesseja kuluttajien paineen takia.”

Suuryritykset vaativat yhä useammin todisteita siitä, että kaikki niiden toimitusketjussa pyrkivät kestävään kehitykseen. Siitä on nyt tulossa yritysten kestävyysraportoinnin ja liiketoimintapäätösten vakio-osa. Myös kuluttajat kiinnittävät asiaan huomiota entistä enemmän. Suurin osa kuluttajista on ymmärrettävästi huolissaan yritysten viherpesusta ja haluaa nähdä riippumattomia todisteita annetuista lupauksista.

Vastaaminen kuluttajien vaatimuksiin kestävämmistä tuotteista

SSAB luo yhdessä kumppaneidensa ja asiakkaidensa kanssa fossiilivapaata arvoketjua kaivokselta lopputuotteeseen. Vaikka fossiilivapaa teräs tulee kalliimmaksi kuin perinteisillä menetelmillä valmistettu teräs, osa kuluttajista on valmiita maksamaan enemmän arvojensa mukaisista tuotteista ja palveluista. Aivan kuten jotkut ovat valmiita maksamaan enemmän tietystä brändinimestä, toiset maksavat enemmän brändistä, jolla on samanlaiset arvot kuin heillä itsellään.

SSAB:n brändiuskollisuus perustuu siihen, että asiakkaat tietävät voivansa luottaa tuotteisiin, jotka tarjoavat laatua toiminnallisella tasolla, mutta myös taloudellisella ja liiketoiminnallisella tasolla. Tuotteiden on nyt ja tulevaisuudessa tarjottava kestävän kehityksen mukaista arvoa. Fossiilivapaan teräksen markkinajohtajana SSAB tarjoaa arvopohjaisille kuluttajille ympäristöedun sen teräksen käyttämiselle jatkossakin.

Tiesitkö?

58 prosenttia maailman kuluttajista sanoo ostavansa tai kannattavansa brändejä uskomustensa ja arvojensa perusteella.

Edelman Trust Barometer 20222

Lue lisää

Facade made of GreenCoat® Colorful steel

Rakentamisen tulevaisuus on kestävä

Tulevaisuuden kaupunkimme on rakennettava entistä kestävämmällä tavalla. Avainasemassa ovat paremmat rakennusmateriaalit, kuten fossiilivapaa teräs ja biopohjaiset pinnoitteet.

Rautapelletit

Kaikki vihreä teräs ei ole fossiilivapaata terästä – tässä syy

Kiinnostus ”vihreää terästä” kohtaan kasvaa. Mutta miten voit tietää, oletko viherpesun uhri, kun virallista määritelmää ei ole?