SSAB:n tavoitteena on yhdessä FOSSA-konsortion kumppanien kanssa muodostaa fossiilivapaita tai hiilijalanjäljeltään alhaisia arvoketjuja suomalaiseen koneenrakennus- ja metalliteollisuuteen. FOSSA-projekti mahdollistaa keskeisten asiakassegmenttien tarpeista lähtevien ominaisuuksien kehittämisen fossiilivapaisiin, erikoislujiin teräksiin yhteistyössä arvoketjun muiden osapuolten kanssa.

FOSSA-hankekonsortion I vaiheeseen kuului neljä yritystä (SSAB Europe Oy, Hiab Finland Oy, Fortaco Ostrobothnia Oy ja Indalgo Oy), kolme tutkimusorganisaatiota (Oulun yliopisto, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto, Tampereen yliopisto) sekä in kind -yrityksiä, esim. Ponsse Oyj. Hankkeen toiseen vaiheeseen partnereiksi on liittynyt uusia yrityksiä, mm. John Deere Forestry Oy ja Ponsse Oyj.

Fossa-projektin ensimmäinen vaihe käynnistyi 2022 ja sen avulla kehitettiin mm. lukuisia uusia tuotteita, esimerkiksi metallipinnoitteiset SSAB ZeroTM -tuotteet sekä ensimmäinen suomalainen fossiilivapaan teräksen sovellus, Hiabin MULTILIFT Ultima 18S FFS -koukkulaite, jonka valmistuksessa on käytetty fossiilivapaata terästä.

FOSSA-hanke koostuu kolmesta pääaiheesta: fossiilivapaan teräksen arvoketju, kehittyneet teräkset ja sovellukset sekä virtuaalinen terästuotteiden valmistus.

”FOSSA-hankkeessa kehitämme fossiilivapaita terästuotteita sekä koko arvoketjua, mukaan lukien lastinkäsittely ja kuljetusteollisuus. Toisen vaiheen rahoitus mahdollistaa uusien tuotteiden laajamittaisen kehittämisen yhteistyössä asiakkaiden ja yliopistojen kanssa sekä fossiilivapaiden arvoketjujen laajentamisen mm suomalaiseen konepaja- ja meriteollisuuteen”, kertoo SSAB Europen tuotekehityspäällikkö Pasi Suikkanen.

Nyt käynnistyvän toisen vaiheen kokonaisbudjetti on SSAB:n osalta noin 3,9 miljoonaa euroa, josta Business Finland rahoittaa noin 1,5 miljoonaa euroa.

Fossa-yhteishanke mahdollistaa Suomen viennille tärkeän teräs- ja konepajateollisuuden siirtymisen kohti fossiilittomien, erikoislujien terästen käyttöä. Yritysvetoisessa Fossa-konsortiossa on hyvin rakennettu arvoketju ja tiiviiksi suunniteltu yhteistyö yritysten ja yliopistojen välillä. Hanke tukee Suomen tavoitetta olla hiilineutraali vuonna 2035.

SSAB:n hallitus on tehnyt suuntaa-antavan päätöksen pohjoismaisen ohutlevytuotantonsa perusteellisesta uudistamisesta. Tavoitteena on päästä suurelta osin eroon oman toiminnan hiilidioksidipäästöistä. Päätöksen taustalla on fossiilivapaan teräksen nopeasti kasvava kysyntä. Ruotsin Oxelösundin ja Luulajan tehtaiden muuntamisesta on tehty investointipäätökset. Kolmantena askeleena muutoksessa on suunnitteilla Raahen muutos. Projektin ajoitus riippuu SSAB:n rahoitus- ja toteutuskapasiteetista sekä Luulajan hankkeesta saatavista opeista. 

Lisätietoja:
Pasi Suikkanen, Product Development Manager, SSAB Europe, [email protected],
puh. +358 50 315 9718