Vuosikertomus 2023 koostuu seuraavista osista:
- Strategiaraportti
- Vasuullisuusraportti
- Corporate Governance -raportti
- Johdon palkitsemisraportti
- Tilinpäätös

Vuosikertomus antaa yleiskatsauksen SSAB:n kehityksestä vuonna 2023 sekä taloudellisesta että kestävän kehityksen näkökulmasta. Vastuullisuusraportti on laadittu GRI-standardien mukaisesti ja sisältää myös EU:n taksonomia-asetuksen mukaisia tietoja. Kestävän kehityksen raportointia on jo alettu valmistella tulevia CSRD-vaatimuksia varten.

Vuosikertomus on saatavilla englanniksi ja ruotsiksi osoitteissa ssab.com ja ssab.se. European Single Electronic Formatin (ESEF) mukainen vuosikertomus on saatavilla ruotsiksi. Strategiaraportti, mukaan lukien toimitusjohtajan katsaus, on saatavilla suomeksi osoitteessa ssab.fi.

Lisätietoja:
Anna Viefhues, ESG Manager, [email protected], tel: + 46 73 567 42 77

Tämä lehdistötiedote on suomenkielinen käännös ruotsiksi ja englanniksi julkaistusta pörssitiedotteesta.