SSAB valmistaa terästä sekä rautamalmista (tällä hetkellä masuuneissa) että kierrätysteräksestä (valokaariuunit).

"Olemme ylpeitä voidessamme vahvistaa tuotevalikoimaamme jo nyt SSAB Zero™:llä, koska näemme vähäpäästöisten terästen kysynnän kasvavan asiakkaidemme keskuudessa", sanoo SSAB:n toimitusjohtaja Martin Lindqvist. ”Hiomalla edelleen teräksenvalmistusprosessejamme voimme tulevaisuudessa tarjota kattavan ja fossiilisia päästöjä tuottamattoman valikoiman samalla kun vähennämme ilmastovaikutuksiamme. On erityisen ilahduttavaa, että olemme voineet allekirjoittaa sopimuksen SSAB Zero™:n toimituksista Volvo Groupin kanssa jo tuotteen julkistamisen yhteydessä”.

”Jatkuva vähähiilisten ratkaisujen kehittäminen rohkaisee meitä. Otamme suuren harppauksen eteenpäin vähäpäästöisissä materiaaleissa ottamalla tuotteissamme käyttöön SSAB Zero™ -teräksen, joka on valmistettu kierrätysteräksestä. Yhdessä jo esitellyn fossiilivapaan teräksen kanssa se on uusi askel kohti täysin ilmastoneutraaleja kuljetusratkaisuja, ja kumppanuus SSAB:n kanssa nopeuttaa tätä siirtymää", sanoo Martin Lundstedt, Volvo Groupin toimitusjohtaja.

SSAB Zero™ on teräs, jonka tuotannossa ei synny fossiilisia hiilipäästöä ja joka perustuu kierrätysteräkseen. Sen valmistuksessa käytetään fossiilivapaata energiaa, ilman hiilidioksidipäästöjen kompensointia tai päästöjen vähentämisen massatasapainotusta. SSAB Zero™:n laatu ja ominaisuudet ovat samat kuin nykypäivän tavanomaisilla teräksillä. Tavoitteena on toimittaa 40 000 tonnia SSAB Zero™:a markkinoille vuonna 2023, ja vuonna 2025 määrä nousee noin 100 000 tonniin.

Vuonna 2021 SSAB toimitti maailman ensimmäiset fossiilivapaat teräslevyt Volvo-konsernille ja vuonna 2022 SSAB toimitti 500 tonnia fossiilivapaata terästä strategisille asiakkailleen.

Faktoja SSAB:n vähäpäästöisestä teräksestä

SSAB valmistaa jatkossa kahdentyyppistä terästä ilman fossiilisia päästöjä: SSAB Zero™, joka perustuu kierrätysteräkseen, ja SSAB Fossil-free™, joka perustuu rautamalmiin ilman fossiilisia polttoaineita.

SSAB Zero™:

SSAB Zero™:n tuotannossa ei synny fossiilisia päästöjä (alle 0,05 kg CO2e-päästöjä teräskiloa kohti, Scope 1 ja Scope 2), ostoenergia ja kuljetukset mukaan lukien. SSAB soveltaa käyttämälleen sähkölle markkinaehtoisia päästökertoimia ja voi varmistaa fossiilivapaan sähkön saannin alkuperätakuilla. Fossiiliset polttoaineet jäävät näin maahan, kun SSAB ottaa käyttöön järjestelmän hallitakseen ja varmistaakseen SSAB Zero™:n tuotantoon liittyvien vaihtoehtojen oikean lähteen ja käytön. Raaka-aineena käytetään vain kierrätettyä terästä, mikä tarkoittaa, että SSAB Zero™ tukee kiertotaloutta. SSAB ei osallistu hiilidioksidipäästöjen kompensointiin.

Lisätietoja:
Viktoria Karsberg, Head of Corporate Identity and Group Communications,
[email protected], phone: +46 72 233 5288