”Biopolttoaineiden osalta tutkittiin esimerkiksi erilaisten hakkuu- ja muiden biopohjaisten  sivuvirtojen keräämisen, kuljettamisen ja hyödyntämisen mahdollisuuksia Itämeren alueelta. Ennakkotutkimuksen tulokset ovat positiivisia ja tulosten pohjalta lupaavimpia teknisiä ratkaisuja kehitetään suunnitteilla olevissa jatkohankkeissa. Raahen tehdas on edelleen näissä SSAB:n referenssitehtaana, kertoo SSAB-konsernin ympäristöjohtaja Harri Leppänen.

Osana ennakkotutkimuksta Oulun yliopisto ja VTT tutkivat ja mallinsivat kaikki tehtaan energiankäyttövirrat. Ennakkotutkimus toteutettiin Gasumin, Nesteen ja St1:n kanssa ja Business Finlandin tukemana. Energiayhtiöt olivat selvittämässä vaihtoehtoisten energialähteiden käyttöä ja saatavuutta.

Raudanvalmistus vastaa noin 90 % SSAB:n hiilidioksidipäästöistä. Energy4HYBRIT-ennakkotutkimus ja sen pohjalta suunnitellut jatkohankkeet keskittyvät jäljellejääviin 10 %:iin teräksenvalmistuksen hiilidioksidipäästöistä rautamalmin pelkistyksen jälkeen, eli lukuisiin muihin prosesseihin kuin raudantuotantoon.

Yhdessä kumppaniensa, LKAB:n ja Vattenfallin kanssa SSAB:n tavoitteena on HYBRIT-hankkeen avulla luoda fossiilivapaa arvoketju terästuotannolle kaivokselta lopputuotteeseen asti.

Lisätietoja:
Atte Kaksonen, SSAB konserniviestintä, atte.kaksonen @ ssab.com, puh. 050 3143 634
Harri Leppänen, SSAB, ympäristöjohtaja, harri.leppanen @ ssab.com, puh. 040 557 8939