Katso video HYBRIT-pilottilaitoksen käynnistyksestä (ruotsiksi)
 

- Juuri nyt meillä on historiallinen mahdollisuus tehdä asioita, jotka sekä luovat työtä tässä ja nyt, mutta myös nopeuttavat ilmaston kannalta välttämättömiä toimia. Tänään luomme perustaa sille, että ruotsalainen terästeollisuus on kokonaan fossiili- ja hiilidioksidivapaa 20 vuodessa. Yhdessä voimme rakentaa Ruotsista maailman ensimmäisen fossiilivapaan hyvinvointivaltion, Ruotsin pääministeri Stefan Löfven toteaa.

- Tämä pilottilaitoksen käynnistäminen konkretisoi sitä, että teolliset muutokset tapahtuvat tässä ja nyt ja että fossiivapaa yhteiskunta on saavutettavissa. Ruotsi saa paljon kansainvälistä huomiota tämän ainutlaatuisen projektin ansiosta. YK:n käynnistämän, Ruotsin johtaman, Leadership Group for Industry Transition -johtoryhmän kautta on myös mahdollisuus levittää tätä muutosta ympäri maailmaa, sanoo varapääministeri, ilmastoministeri Isabella Lövin.

– Olen erittäin ylpeä tämän maailmanlaajuisesti ainutlaatuisen pilottilaitoksen valmistumisesta. Tämä on merkittävä virstanpylväs fossiilivapaan teräksen kehityksessä. Tavoitteemme on olla maailman ensimmäinen fossiilivapaan teräksen valmistaja jo vuonna 2026. Pystymme HYBRIT-tekniikalla poistamaan teräksen valmistuksen hiilidioksidipäästöt. Samalla autamme asiakkaitamme vähentämään omia ilmastovaikutuksiaan. Meillä on mahdollisuus mullistaa kokonainen toimiala ja osoittaa, että nettopäästöt on mahdollista alentaa nollaan. Tähän tilaisuuteen on tartuttava, sanoo Martin Lindqvist, SSAB:n toimitusjohtaja.

– Olen iloinen, että pystymme tänään käynnistämään laitoksen tietoisina siitä, että ruotsalainen teollisuus johtaa maailmanlaajuista muutosta kohti kestävää kehitystä ja pienempiä ilmastovaikutuksia. LKAB:lle HYBRIT on yksi keino olla vuonna 2045 johtava hiilidioksidivapaa toimija fossiilivapaassa arvoketjussa. Pilottilaitos on tärkeä vaihe ennen uuden tekniikan käyttöönottoa teollisessa mittakaavassa. Suurin haasteemme liittyy hapen poistamiseen raudasta, ja tämä tekniikka tarjoaa ratkaisun tähän ongelmaan, sanoo Jan Moström, LKAB:n toimitusjohtaja.

– Tämänkaltainen kumppanuus osoittaa, miten voimme ottaa johtoaseman muutoksessa kohti innovatiivisia, fossiilivapaita tuotteita. Vattenfall haluaa mahdollistaa fossiilivapaan elämän yhden sukupolven aikana – fossiilivapaan sähköntuotannon lisäksi myös HYBRITin kaltaisissa kumppanuuksissa, joissa sähköä voidaan käyttää fossiilivapaan tulevaisuuden innovaatioiden lähteenä. Fossiilivapaa sähkömme ja sen muuntaminen vedyksi ovat keskeinen osa prosessia. Niitä tarvitaan teräksen tuotantoa varten, ja lisäksi vedyn varastoinnin avulla pystytään tasapainottamaan sähköjärjestelmää, jossa yhä suurempi osa tuotetaan säästä riippuvaisilla menetelmillä ja tehovaatimukset kasvavat jatkuvasti. Olen ylpeä kaikkien osapuolten ponnisteluista, joiden ansiosta pilottilaitos voidaan tänään käynnistää, ja odotan innolla fossiilivapaan teräksen tuloa markkinoille, sanoo Magnus Hall, Vattenfallin toimitusjohtaja.

Fossiilivapaan rautasienen (DRI/HBI) pilottilaitoksen rakentaminen käynnistyi hieman yli kaksi vuotta sitten, 20. kesäkuuta 2018 Ruotsin Energiaviraston tukemana. HYBRIT-koelaitoksessa testataan rautamalmin suorapelkistystä vedyn avulla. Vety tuotetaan koelaitoksessa veden elektrolyysillä fossiilivapaan sähkön avulla. Testejä tehdään vuosina 2020–2024, aluksi maakaasulla ja sen jälkeen vedyllä, jolloin tuotannon tuloksia päästään vertailemaan. HYBRIT-hankkeeseen kuuluu myös täysimittainen yritys korvata fossiilinen öljy bioöljyllä yhdessä LKAB:n nykyisistä pellettitehtaista Malmbergetissa vuoteen 2021 ulottuvalla testijaksolla. Valmistelut ovat alkaneet myös väliaikaisen vetyvaraston rakentamiseksi ja fossiilittoman vedyn varastoimiseksi kalliokammioissa lähellä pilottilaitosta LKAB:n kaivosalueella Svartöbergetissä Ruotsin Luulajassa.

HYBRIT-hankkeella voidaan sen onnistuessa vähentää Ruotsin hiilidioksidipäästöjä noin 10 prosentilla ja Suomen hiilidioksidipäästöjä noin 7 prosentilla, minkä lisäksi hanke auttaa vähentämään terästeollisuuden päästöjä Euroopassa ja muualla maailmassa. Terästeollisuus aiheuttaa tällä hetkellä noin 7 prosenttia maailman kaikista hiilidioksidipäästöistä. SSAB, LKAB ja Vattenfall pyrkivät HYBRIT-hankkeessa luomaan maailman ensimmäisen fossiilivapaan arvoketjun kaivokselta lopulliseen terästuotteeseen ja ottamaan käyttöön uuden tekniikan, jossa rautamalmi pelkistetään hiilen ja koksin sijaan fossiilivapaan vedyn avulla. Päästöinä muodostuu tavallista vettä hiilidioksidin sijaan.

Tietoja HYBRIT-hankkeesta
Hybrit Development on terästuottaja SSAB:n, kaivosyhtiö LKAB:n ja energiayhtiö Vattenfallin yhteisyritys. Yhteistyön tarkoituksena on kehittää maailman ensimmäinen malmiin perustuva fossiilivapaa teräksenvalmistusprosessi. Kun teräksentuotannossa käytetään fossiilitonta sähköä ja vetykaasua koksin ja hiilen sijaan, päästöinä muodostuu hiilidioksidin sijaan vettä. Hanke voi vähentää Ruotsin kokonaishiilidioksidipäästöjä 10 prosentilla ja Suomessa 7 prosentilla. HYBRIT-projekti on saanut taloudellista tukea Ruotsin Energiavirastolta.

www.hybritdevelopment.com
 

LISÄTIETOJA:

Mia Widell
Lehdistöpäällikkö SSAB
[email protected]
+46 76 5272501

Fredrik Björkenwall
vt. lehdistöpäällikkö LKAB

[email protected]
+46 980 715 44

Magnus Kryssare
Lehdistösihteeri Vattenfall
[email protected]
+46 76 769 56 07