Madridin ilmastokokouksessa järjestettiin maanantaina Leadership Group for Industry Transition -johtoryhmän tapaaminen. Tapaamisessa SSAB, LKAB ja Vattenfall toivat esiin lukuisia edellytyksiä, joita tarvitaan matkalla kohti fossiilivapaata teollisuutta niin EU:ssa kuin muualla maailmassa.

Yhtiöt kutsuttiin mukaan johtoryhmään syyskuussa YK:n ilmastokokouksessa New Yorkissa. Johtoryhmän tavoitteena on nopeuttaa siirtymistä vähähiilisiin toimintoihin aloilla, joilla päästöjä on vaikea vähentää, kuten teräs- ja sementtiteollisuudessa. Johtoryhmä on osa YK:n ilmastoaktiviteetteja ja syntyi Ruotsin ja Intian hallitusten aloitteesta.

”Pidämme tervetulleina uusia, kunnianhimoisia tavoitteita ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. EU:lla on mahdollisuus johtaa teollisuuden muutosta. Eurooppalaisen Green Deal -sopimukseen on sisällytettävä kunnianhimoinen teollisuusstrategia, joka keskittyy innovaatioihin, tukee uuteen teknologiaan perustuvan tuotannon laajentamista ja edistää yksityistä ja julkista rahoitusta. Lisäksi sopimuksessa on korostettava uusien vähähiilisten tuotteiden markkinoiden luomista esimerkiksi tehokkaiden ETS-järjestelmien avulla ja tuettava fossiilivapaan energiantuotannon ja vedyn edellyttämää infrastruktuuria”, SSAB:n teknisestä kehityksestä vastaava johtaja ja HYBRIT Development AB:n puheenjohtaja Martin Pei sanoo.

”Tavoitteenamme on luoda täysin fossiilivapaa arvoketju kaivokselta terästuotteeseen. Fossiilivapaa terästuotanto voi vähentää maailman hiilidioksidipäästöjä 7 prosentilla, ja muutos on välttämätön, jos haluamme saavuttaa yhteiset ilmastotavoitteemme”, LKAB:n toimitusjohtaja Jan Moström toteaa.

”Fossiilivapaan sähköntuotannon jatkuva riittävyys ja sen vakauden ja kilpailukykyisen hinnan varmistaminen sekä joustavuutta tukevat aloitteet ovat teollisuuden muutoksen edellytys. Vedyn tuotanto ja varastointi on osa HYBRIT-hanketta ja auttaa tasapainottamaan ja vakauttamaan energiajärjestelmäämme, jossa uusiutuvalla energialla on alati kasvava merkitys”, sanoo Vattenfallin (Head of Public and Regulatory Affairs Sweden) Cecilia Hellner.

COP 25 -ilmastokokouksessa yhtiöitä edustivat SSAB:n Martin Pei, LKAB:n Jan Moström ja Vattenfallin Cecilia Hellner.

Hybrit Development AB on SSAB:n, LKAB:n ja Vattenfallin yhteishanke, jonka tavoitteena on kehittää HYBRIT-tekniikkaa laboratoriotasolta täysimittaiseen tuotantoon ja aloittaa fossiilivapaa rautamalmipohjainen terästuotanto ensimmäisenä maailmassa. Tuotannossa käytetään fossiilivapaata sähköä ja vetyä hiilen ja koksin sijaan, jolloin sivutuotteena ei synny hiilidioksidia vaan vettä.

Hankkeessa rakennetaan parhaillaan maailman ensimmäistä rautamalmin suorapelkistyslaitosta. Ruotsin Luulajaan valmistuvan koelaitoksen on määrä valmistua vuonna 2020. SSAB:n tavoitteena on tuoda maailman ensimmäiset fossiilivapaat terästuotteet markkinoille vuonna 2026.

Näin SSAB, LKAB ja Vattenfall ovat mukana COP 25 ‑ilmastokokouksessa.

Maanantai, 9. joulukuuta
Leadership Group for Industry Transition -johtoryhmä

Tiistai, 10. joulukuuta
Business Sweden, ”Ruotsin kestävän kehityksen menestymisen avaimet” (14.00–14.45), Nordic Pavillion

Keskiviikko, 11. joulukuuta
Business Sweden, ”Liiketoiminta + politiikka = nopea muutos” (11.30-12.30), Nordic Pavillion

Torstai, 12. joulukuuta
Business Europe, ”Teollisuuden vähähiilisyys: liiketoimintaesimerkkejä EU:sta” (12.30–14.00) EU, Pavillion (LKAB)

HYBRIT: Teollisuuden teknologiamuutos (14.30–16.00), EU Pavillion (SSAB, LKAB ja Vattenfall)

”Teollisuuden muutoksen vauhdittaminen – IKEA ilmastopositiiviseksi vuoteen 2030 mennessä” (16.30–18.00), EU Pavillion (Vattenfall)

Perjantai, 13. joulukuuta
Yhteistyötä tulevaisuutta varten: Kestävän kehityksen mukaiset maanalaiset kaivokset (14.30–16.00), EU Pavillion (LKAB)

Lisätietoja:
Mia Widell, mediasuhdepäällikkö, SSAB, [email protected] +46 76 5272501
Anders Lindberg, tiedotuspäällikkö, LKAB,
[email protected] +46 980 783 55
Magnus Kryssare, Press Officer, Vattenfall,
[email protected], +46 76 769 56 07