HYBRIT-hankkeen, jonka omistavat SSAB, LKAB ja Vattenfall, tavoitteena on korvata rautamalmipohjaisessa teräksenvalmistuksessa käytetty koksi vedyllä. Raudanvalmistus vastaa noin 90 % SSAB:n hiilidioksidipäästöistä. Päästöinä uudessa prosessissa syntyisi hiilidioksidin sijasta vettä. Laboratoriokokeet ja ennakkotutkimus ovat osoittaneet prosessin toimivuuden ja Ruotsin Luulajaan valmistuu pilottilaitos vuonna 2020. HYBRIT-hankkeen tavoite on kunnianhimoinen. Onnistuessaan se vähentää Ruotsin hiilidioksidipäästöjä 10 % ja Suomessa 7 %.

”Suomen hanke on tärkeä askel kohti tavoitettamme olla fossiilivapaa koko tuotannossamme. Yhteistyössä kumppaniemme kanssa aiomme tarjota kokonaan fossiilivapaan arvoketjun kaivokselta valmiiseen terästuotteeseen asti. Tavoitteemme on olla ensimmäisenä maailmassa tuomassa fossiilivapaata terästä markkinoille jo vuonna 2026”, sanoo SSAB:n toimitusjohtaja Martin Lindqvist.

”Nyt käynnistettävä Energy4HYBRIT-yhteishanke keskittyy jäljellejääviin 10 %:iin teräksenvalmistuksen hiilidioksidipäästöistä eli lukuisiin muihin prosesseihin kuin raudantuotantoon. Yhtenä keskeisenä ennakkotutkimuksen kohteena on selvittää muiden polttoaineiden kuin fossiilsten polttoaineiden käyttöä näissä prosesseissa. Biopolttoaineiden osalta tutkitaan esimerkiksi erilaisten hakkuu- ja muiden biojätteiden ja sivutuotteiden keräämisen, kuljettamisen ja hyödyntämisen mahdollisuuksia Itämeren alueelta”, kertoo SSAB:n ympäristöjohtaja Harri Leppänen.

SSAB:n Raahen tehdas toimii SSAB:n pilottitehtaana. Oulun yliopisto ja VTT tutkivat ja mallintavat kaikki tehtaan energiankäyttövirrat. Ennakkotutkimuksessa mukana olevat energiayhtiöt ovat selvittämässä vaihtoehtoisten energialähteiden käyttöä ja saatavuutta. Ennakkotutkimus valmistuu toukokuun 2020 loppuun mennessä.

Lisätietoa HYBRIT-hankkeesta
https://www.ssab.fi/fossiilivapaa

Lisätietoja:
Harri Leppänen, Director, Environment and Safety at SSAB,
[email protected], puh. 040 557 8939

Mia Widell, Press Relations Manager at SSAB
[email protected], tel +46765272501