YK:n pääsihteeri António Guterres on kutsunut maailman 23. syyskuuta pidettävään ilmastokokoukseen esittämään konkreettisia ja realistisia suunnitelmia, joilla kasvihuonepäästöt saadaan vähennettyä nollaan vuoteen 2050 mennessä. On edelleen mahdollista pysäyttää maapallon keskilämpötilan nousu alle 2 °C:seen, jopa 1,5 °C:seen esiteolliseen aikaan verrattuna. Kokous tuo yhteen hallitusten, yksityisen sektorin, kansalaisjärjestöjen, paikallisviranomaisten ja kansainvälisten yhteisöjen edustajat kehittämään yhdessä kunnianhimoisia ratkaisuja ilmastohaasteisiin.

Fossiilittomaan terästuotantoon tähtäävän HYBRIT-hankkeen perustajat SSAB (maailman johtava erikoislujien terästen valmistaja), LKAB (Euroopan merkittävin rautamalmin tuottaja) ja Vattenfall (yksi Euroopan suurimmista energiayhtiöistä) osallistuvat ilmastokokouksen ja ilmastoviikon tapahtumiin osoittaakseen, kuinka tärkeä tehtävä teollisuudella on kestävän kehityksen mukaisen, fossiilittoman yhteiskunnan saavuttamisessa. SSAB:n toimitusjohtaja Martin Lindqvist on saanut kutsun puhua ilmastotapahtumassa 23. syyskuuta 2019.

Yksi YK:n painopistealueista kokouksessa on teollisuuden, erityisesti haastavien sektorien kuten terästeollisuuden, muuttaminen. Terästeollisuus on yksi eniten hiilidioksidipäästöjä aiheuttavista teollisuudenaloista. Alan päästöt ovat 7 % maailman, 10 % Ruotsin ja 7 % Suomen hiilidioksidipäästöistä. HYBRIT-hankkeessa kaivos-, rauta-, teräs- ja energiateollisuus muodostavat arvoketjun, jonka tavoitteena on fossiilittoman malmipohjaisen teräksenvalmistustekniikan kehittäminen ensimmäisenä maailmassa. Kun hiili korvataan fossiilittomalla sähköllä valmistetulla vedyllä, hiilidioksidipäästöt laskevat nollaan, jolloin päästöt voidaan saada kuriin ja auttaa maapalloa sopeutumaan ilmastonmuutokseen.

”Terästeollisuus mielletään vaikeasti muutettavaksi sektoriksi, mutta uskomme vakaasti, että nettonollapäästöihin voidaan päästä. Siksi aloitimme HYBRIT-työn. Fossiilittomassa teräksessä piilee valtavasti potentiaalia, ja se voi auttaa monia asiakassegmenttejä toimimaan fossiilittomasti. Uskomme, että teollisuuden muutos hyödyttää niin ilmastoa kuin alamme kilpailukykyä”, SSAB:n toimitusjohtaja Martin Lindqvist sanoo.

”HYBRIT on varmasti yksi maailman kunnianhimoisimmista teollisuuden muutoshankkeista. Kaikki kolme yhtiötä ovat jo sitoutuneet toimimaan fossiilittomasti vuoteen 2045 mennessä. Olemme laatineet konkreettisen aikataulun ja aloittaneet rakentamisen ja investoinnit käynnistääksemme muutoksen. Työllämme on Ruotsin hallituksen tuki, ja se toteutetaan yhdessä yliopistojen kanssa”, LKAB:n toimitusjohtaja Jan Moström kertoo.

”Haluamme innoittaa myös muita hyödyntämään arvoketjuajattelua. Todellista muutosta ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia ei synny ilman yhteistyötä. Lisäksi toivomme suuren mittakaavan fossiilittoman vetytuotannon ja varastoinnin tuovan lisäarvoa uusiutuvan ja fossiilivapaan energian tuotantoon ja muille teollisuudenaloille”, Vattenfallin toimitusjohtaja Magnus Hall toteaa.

Nykypäivän rautamalmipohjaisessa terästuotannossa rautamalmipelletit pelkistetään masuunissa kivihiilen avulla metalliseksi raudaksi. Rautaoksidin ja hiilen reaktiossa syntyy metallisen raudan lisäksi hiilidioksidia. Rauta prosessoidaan edelleen puolivalmiiksi terästuotteeksi.

HYBRIT-prosessi perustuu rautamalmin suorapelkistykseen vetykaasulla (H2), joka valmistetaan fosiilittoman sähkön avulla ja vedestä elektrolyyttisesti. Vety reagoi rautamalmin sisältämän hapen kanssa, jolloin muodostuu metallista rautaa ja vesihöyryä (H2O).

Tietoa HYBRIT-hankeesta

Hybrit Development on teräsvalmistaja SSAB:n, kaivosyhtiö LKAB:n ja energiayhtiö Vattenfallin yhteishanke. Hankkeen tavoitteena on kehittää maailman ensimmäinen fossiiliton malmipohjainen terästuotantotekniikka. HYBRIT aloitettiin vuoden 2016 keväällä, ja valmistusprosessin on määrä olla käynnissä vuoteen 2035 mennessä. Kun tuotannossa käytetään fossiilitonta sähköä ja vetyä hiilen ja koksin sijaan, sivutuotteena ei synny hiilidioksidia vaan vettä. Hanke voi vähentää Ruotsin hiilidioksidipäästöjä jopa 10 prosenttia ja Suomessa 7 prosenttia. HYBRIT-hankkeelle on myönnetty Ruotsin energiaviraston tuki. www.hybritdevelopment.com 

Lisätietoja:
Yvonne Edenholm, Head of PR & Communication, Hybrit Development
yvonne.edenholm @ hybrit.se, tel. +46 722 465 765

Mia Widell, Manager for press and sustainability communications, SSAB
mia.widell @ ssab.com, tel. +46 76 5272501

Anders Lindberg, Information Manager, LKAB
anders.lindberg @ lkab.com, tel. +46 980 783 55

Magnus Kryssare, Press Officer, Vattenfall
magnus.kryssare @ vattenfall.com, tel. +46 76 769 56 07