“Mielestäni teemme paljon hyviä asioita ennaltaehkäisevän turvallisuustyön eteen, mutta silti poissaoloa vaatineiden onnettomuuksien määrä on meillä liian korkea. Meidän on mielestäni otettava askel taaksepäin, katsottava toisiamme silmiin ja luvattava sekä itsellemme että työkavereillemme, että nyt on aika omaksua uudenlainen käytös ja aloittaa työnteko turvallisella tavalla,” sanoo SSAB:n toimitusjohtaja Martin Lindqvist, joka aikoo myös osallistua turvallisuuskierroksille tämän päivän aikana.

Turvallisuustarkastukset polttopisteessä

Maailman teräsjärjestö worldsteel nostaa esiin turvallisuuden jo neljättä kertaa. Kaikkia jäsenyrityksiä on kannustettu osallistumaan kampanjaan esimerkiksi toteuttamalla turvallisuustarkastuksia edeltävinä viikkoina. Tänä vuonna keskitytään erityisesti viiteen onnettomuussyyhyn: liikkuvat koneet (moving machinery), putoaminen korkealta (falling from heights), putoavat esineet (falling objects), liikenne (on-site traffic) ja prosessiturvallisuus (process safety incidents).

Tavoitteena on kasvattaa tietoisuutta näistä viidestä tavallisimmasta vakavien onnettomuuksien aiheuttajasta ja tehdä työpaikoista entistäkin turvallisempia. Perimmäisenä päämääränä on, ettei teräsalalla tapahtuisi ainuttakaan onnettomuutta. Worldsteel kannustaa yrityksiä houkuttelemaan koko henkilöstön ja myös urakoitsijat mukaan kampanjaan. Jos kaikki osallistuisivat, mukana olisi maailmanlaajuisesti yli neljä miljoonaa terästeollisuuden henkilöä.

Paljon turvallisuustoimintaa SSAB:llä

SSAB:llä tehdään jatkuvasti laaja-alaisesti työtä onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja työympäristön kehittämiseksi. Huhtikuun aikana 28.4. järjestettävään worldsteel Steel Safety Day -turvallisuuspäivään saakka monilla paikkakunnilla panostettiin vielä tavallistakin enemmän turvallisuuteen korostaen sitä, että koko terästeollisuus suuntaa huomionsa turvallisuuskysymyksiin.

Turvallisuustoimiin kuuluvat turvakierrokset, tilaisuudet, esitelmät, videot ja muut koulutusmateriaalit – katso lisää alla olevasta esityksestä.