Sekä hoitoa vaatineiden että poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrä on laskenut Raahen tehtaalla viime vuosina merkittävästi.

”Olemme tehneet pitkään ennakoivaa turvallisuustyötä ja kehittyneet siinä hyvin. Ennakoivaa turvallisuustyötä tehdään tehtaalla esimerkiksi arvioimalla riskejä ja vaaroja, sekä tekemällä turvallisuushavainnointia ja turvakierroksia. Vuosi ilman poissaoloon johtaneita tapaturmia on edellyttänyt myös puuttumista ja välittämistä – ja ennen kaikkea myönteistä asennetta turvallisuuteen ja sen parantamiseen”, sanoo tehtaanjohtaja Jarkko Matkala.

Poissaoloon johtaneiden tapaturmien seurannassa käytettävä LTIF-luku on laskenut SSAB:n Raahen tehtaalla viime vuosina merkittävästi. Raahen tehtaan LTIF-luku oli vuonna 2022 0,25, kun se vielä vuonna 2012 oli yli 12. LTIF (lost time injury frequency) tarkoittaa poissaoloon johtaneiden tapaturmien taajuutta, eli sellaisten onnettomuuksien lukumäärää miljoonaa työtuntia kohden, jotka johtivat vähintään yhden päivän poissaoloon.

SSAB:n Raahen tehtaalla työskenteleville urakoitsijoille on sattunut kuluneen 12 kuukauden aikana yksi poissaoloon johtanut tapaturma. Urakoitsijoiden turvallisuuden parantaminen tehtaalla on yhtä tärkeää kuin SSAB:n oman henkilöstön. Myös urakoitsijoita kannustetaan tekemään ennakoivaa turvallisuustyötä.

SSAB:n Raahen tehtaalla on käytössä korvaava työ, mikä tarkoittaa sitä, että työterveyslääkäri arvioi onko tapaturmassa loukkaantuneen henkilön mahdollista tehdä korvaavaa työtä. Korvaavaa työtä voi olla esimerkiksi vaihtoehtoiset tehtävät työpaikalla. Jos korvaava työ katsotaan mahdolliseksi, tapaturma tilastoidaan hoitoa vaatineena tapaturmana, joka ei ole johtanut poissaoloon. Tällaiset tapaturmat sisällytetään TRI-taajuuden seurantaan (total recordable injury). TRI-taajuuden trendi on Raahen tehtaalla ollut laskeva jo useiden vuosien ajan.

”Turvallisuudessa voimme aina parantaa, sillä liian hyvää tasoa turvallisuudessa on mahdotonta saavuttaa. Meidän pitää olla samalla ylpeitä saavutuksesta, mutta myös nöyrinä muistaa, että turvallisuustyötä pitää tehdä joka päivä. Jatkamme siis hyvää työtä turvallisuuden kehittämiseksi”, Jarkko Matkala muistuttaa.

Lisätietoja:
Jarkko Matkala, tehtaanjohtaja, +358 20 592 2257, [email protected]