SSAB Services vastaa SSAB:n kattavista maailmanlaajuisista palveluista, joihin lukeutuvat myös Hardox Wearparts- ja SSAB Shape -konseptit. Molemmilla on kunnianhimoiset kasvusuunnitelmat, ja SSAB suunnitteleekin kaksinkertaistavansa Shape-liiketoiminnan vuoteen 2020 mennessä. 

Asiakkaiden kilpailukyvyn parantaminen

”Yhdistämällä SSAB:n terästuotteet tekniseen asiantuntemukseen ja esikäsittelymenetelmiin me mahdollistamme sen, että asiakkaat voivat kehittää tuotteitaan ja tulla kilpailukykyisemmiksi. Kun yhteistyö aloitetaan varhaisessa vaiheessa, tuotteet voidaan tuoda nopeammin markkinoille”, kertoo Shape-liiketoiminnan johtaja Matts Nilsson. 

SSAB Shape -valikoima perustuu kolmeen kulmakiveen: 

1. Ensiluokkainen teräs
Asiakkaat hyötyvät SSAB:n ensiluokkaisten terästuotteiden erinomaisesta laadusta, joka pysyy muuttumattomana erästä toiseen. Muita erikoislujan teräksen etuja ovat kevyempi paino, suurempi hyötykuorma, pidempi elinkaari ja tuotantokatkosten väheneminen.
 

2. Koneistus
SSAB Shapella on kaikki tarvittava tietotaito ja asiantuntemus asiakkaiden tuotekehityksen tukemiseen ja tuotteiden kilpailukyvyn parantamiseen. Shape-tiimi osallistuu yhteishankkeisiin asiakkaidensa kanssa ja auttaa asiakkaita suunnittelutyössä, jonka tavoitteena on leikata kustannuksia vähentämällä materiaalien käyttöä ja hitsaamista sekä helpottamalla kokoamista. Loppukäyttäjäasiakkaat hyötyvät kevyemmistä, vahvemmista ja kestävämmistä lopputuotteista.
 

3. Esikäsittely
Laaja tuote- ja palveluvalikoima ja maailmanlaajuisesti kattavat erikoislujien terästen esikäsittelypalvelut – laserleikkaus, laserhitsaus, taivutus, rullamuovaus sekä putkien ja paksujen levyjen leikkaus – ovat vain esimerkkejä osaamisestamme. Alkuperäisvalmistajat hyötyvät näistä palveluista siten, että he voivat välttää suuria pääomainvestointeja uusiin varusteisiin ja parantaa tuotanto- ja toimitustehokkuutta käyttämällä kokoamisvalmiita osia sekä esivalmistettuja, ajallaan toimitettuja tuotepaketteja.
 

Palveluksessanne

SSAB Shapella on yli 450 kovassa käytössä olevaa konetta eri puolilla maailmaa. Omat keskuksemme ulottuvat Johannesburgista Raaheen, Vancouverista Santiagoon ja Singaporesta Obornikiin. Meillä on myös oma prosessointikumppaniverkostomme. Esimerkiksi Länsi-Euroopassa keskitymme enemmän tämäntyyppisiin kumppanuuksiin. Joillakin erityispalveluillamme on lisäksi maailmanlaajuinen jakeluverkosto. 

”Joillakin markkinasegmenteillä olemme varsin vahvassa asemassa, mutta kasvumahdollisuuksiakin on, esimerkiksi raskaan kuljetuksen, rautateiden ja maatalouden parissa tai energia-alalla. Haluamme kasvaa tarjoamalla laajemman palveluvalikoiman tietyillä sektoreilla”, Matts Nilsson kertoo. 

SSAB Shape auttaa asiakkaita myös koneiden nykyaikaistamisessa ja ottaa vastaan koetilauksia ja valmistaa prototyyppejä.  

”Haluamme tukea niitä asiakkaitamme, joilla on ajan, tilojen tai jalostuskapasiteetin kannalta rajalliset resurssit. Toimitamme myös teknistä tukea ja voimme jopa auttaa suunnittelemaan uusia tuotteita. Meille on tärkeää tehdä läheistä yhteistyötä alkuperäisvalmistajien kanssa. Sillä on suuri merkitys erityisesti koneita nykyaikaistettaessa ja räätälöityjen ratkaisujen etsimisessä”, Nilsson jatkaa. 


Tietolaatikko
SSAB Shape tarjoaa ensiluokkaisia terästuotteita sekä lisäarvoa tuottavia palveluita ja valmiita ratkaisuja eri alojen alkuperäisvalmistajille, esimerkiksi perävaunujen, ajoneuvojen korien, maatalouskoneiden, jätteidenkäsittelylaitteiden, kuorma-autojen, raideajoneuvojen ja nostolaitteiden valmistajille.

SHAPElla paljon kapasiteettia eri puolilla maailmaa: 

 • 450 käsittelykonetta  
 • 20+ Shape-keskusta  
 • 1 300 aktiivisesti osia ostavaa asiakasta 
 • Laaja prosessointikumppaniverkosto 
 • Suunnittelutuki 
 • Räätälöity tuotekehitys 
 • Luotettavat varastopalvelut  
 • Suuri prosessointipalveluvalikoima 

Räätälöidyt teräspalvelumme lyhyesti: 

 • Polttoleikkaus (380 mm:n paksuuteen ja 37 000 mm:n pituuteen asti) 
 • Plasmaleikkaus (50 mm:n paksuuteen ja 37 000 mm:n pituuteen asti) 
 • Putkien laserleikkaus (pituus enintään 15 500 mm:n pituuteen ja 508 mm:n halkaisijaan asti) 
 • Laserleikkaus (20 mm:n paksuuteen ja 35 000 mm:n pituuteen asti) 
 • Vesisuihkuleikkaus (200 mm:n paksuuteen ja 8 000 mm:n pituuteen asti) 
 • Levyjen rullataivutus (4 500 mm:n leveyteen ja 110 mm:n paksuuteen asti) 
 • Fasettihionta (140 mm:n paksuuteen ja 12 000 mm:n viistepituuteen asti) 
 • Rullamuovaus (erikoisluja teräs) 
 • Poraus (terän enimmäishalkaisija 70 mm) 
 • Laserhitsaus (20 000 mm:n pituuteen ja 8 mm:n paksuuteen asti) 
 • Sinkopuhdistus (3 300 mm:n leveyteen ja 500 mm:n korkeuteen asti) 
 • Taivutus/särmäyspuristus (4 000 tonniin ja 21 000 mm:n hyötypituuteen asti) 
 • Hiertäminen (360 mm:n halkaisijaan ja 8 mm:n syvyyteen asti) 

Valmiit paketit asiakkaillemme

Valmiissa paketeissamme hitsausta tarvitaan vähemmän ja ylijäämää ei synny juuri lainkaan, mistä on paljon hyötyä asiakkaalle. Valmiit komponentit lisäävät kannattavuutta. Ratkaisuille tuo strategista arvoa se, että asiakas voi keskittyä ydinliiketoimintaansa, tuotekehitys nopeutuu ja pääomaa tarvitsee sitoa vähemmän. 


Linkkejä asiakasesimerkkeihin 

Feber:

https://www.ssab.com/products/brands/strenx/customer-cases#!pi=discover5D34A7D4955A41CDAE75659C6468148C 

Wielton:

https://www.ssab.com/products/brands/strenx/customer-cases#!pi=discoverDA99DEA8E8904510A956E9F86A7BC632 

Asiakkaat voivat ottaa yhteyttä joko SSAB:n paikalliseen myyntiin https://www.ssab.com/contact tai suoraan SSAB Shapeen osoitteessa [email protected] tai numerossa +46 243 700 00
https://www.ssab.com/services