”Yksi SSAB:n konsernitason tavoitteista on kasvattaa premium-terästen myyntiä. Voimme tehdä tämän kehittämällä ainutlaatuisia asiakassovelluksia ja -palveluita. Yksi vahvuuksistamme on kykymme työskennellä asiakkaiden kanssa innovoiden ja uusia liiketoimintamalleja luoden”, toteaa Gregoire Parenty, joka on johtanut SSAB Services -yksikköä helmikuusta 2016.  

Palvelutarjonnan kehittämisellä pyritään edistämään konsernin kannattavaa kasvua ja vähentämään myös teräsliiketoiminnan syklisyyden vaikutuksia. Uudet tavat luoda suhteita asiakkaisiin luovat myös brändiarvoa.

SSAB:n ja Rautaruukin yhdistyminen vuonna 2014 toi uusia resursseja, jotka voitiin optimoida ja joita voi entistä paremmin hallinnoida uudessa yrityksessä.

Obornikin yksikkö Puolassa on yksi esimerkki tällaisista resursseista, joita entinen Ruukki toi uuteen, yhdistyneeseen yritykseen. Osana SSAB Shape -verkkoa tätä yksikköä voidaan käyttää paremmin sekä kannattavuuden että asiakkaiden näkökulmasta paremman markkinanäkyvyyden myötä.
 

Lähellä loppukäyttäjiä

SSAB:n vahvuus on siinä, että teemme työtä hyvin lähellä loppukäyttäjiä. Hardox Wearparts -verkosto lisää SSAB:n ulottuvuutta ja kykyä palvella vaikkapa esimerkiksi pientä louhosta paikallisesti.

”Meillä on jo ollut hyvin hoidettuja ohjelmia, kuten Hardox Wearparts -verkosto, mutta halusimme antaa tälle verkostolle uutta puhtia. Päätimme sekä laajentaa verkostoa markkinoilla että tarjota lisää tukea sen olemassa oleville jäsenille”, Gregoire Parenty jatkaa.

Pidemmällä aikavälillä SSAB Services edistää SSAB:n selkeää visiota, jossa tavoitteena on kehittää vielä palvelulähtöisempi yritys. ”Teemme tämän tapaamalla asiakkaitamme säännöllisesti ja tarjoamalla heille kaikki mahdolliset palvelut sekä vähän enemmän – jotain, mitä he eivät edes odota”, Parenty summaa.

Kasvava Hardox Wearparts -verkosto

Hardox Wearparts -verkosto antaa asiakkaillemme parhaat kulutusosien ratkaisut tarjoamalla neuvontaa ja enemmän vaihtoehtoja, joista valita. Ajatuksena on tarjota asiakkaillemme kaikki, mitä he tarvitsevat, luomalla ”yhden pysähdyksen” myymälöitä (one-stop-shop).

Hardox Wearparts -verkostosta saatua kokemusta ja tietoa käytetään tuotetarjoomien kehittämiseen edelleen, mihin sisältyy ratkaisujen kehittäminen asiakkaiden jälkimarkkinatarpeisiin.

”Meillä on erittäin selkeä tavoite kasvattaa Hardox Wearparts -verkostoamme niin, että siihen kuuluu vähintään 500 yritystä vuoden 2018 loppuun mennessä. Olemme hyvää vauhtia saavuttamassa tämän tavoitteen – vuonna 2016 verkosto kasvoi noin 90 yrityksellä”, Gregoire Parenty sanoo.

Jotta voimme palvella asiakkaita jälkimarkkinoilla, SSAB:n kulutusosien tarjoomaa on laajennettu niin, että se sisältää myös pinnoite- ja muita täydentäviä tuotteita. Osana pakettiamme voimme myös mitata ja tunnistaa olemassa oleviin laitteisiin kohdistuvan hankauksen, analysoida käyttöolosuhteet ja -tarpeet sekä laskea edut uusilla, parannetuilla työkaluilla, kuten 3D-kuvantamisen tai WearCalc -laskentatyökalun avulla.

Ratkaisuja lopputuotevalmistajille SSAB Shapen avulla

Toinen ”liiketoiminnan haara” on SSAB Shape, joka yhdistää premium-terästuotteet suunnittelu- ja prosessointipalveluihin.  

”Kilpailijamme seuraavat meitä tiiviisti ja yrittävät jatkuvasti tehdä samanlaisia asioita, joten kilpailu on kovaa. Tämä oli myös yksi SSAB Services -yksikön perustamisen syistä, sillä selkeänä trendinä on ollut tarjota asiakkaille heidän kaipaamiaan oikea-aikaisia ratkaisuja. Tavoitteemme on ehdottaa ainutlaatuisia prosesseja ja innovatiivisia ratkaisuja sekä antaa syventäviä neuvoja. Tämä tarkoittaa sitä, että menemme lähelle asiakkaita, tai sitä, että lähes integroidumme asiakkaan toimitusketjuun. Käytän itse termiä ”solutionize” (luoda ratkaisuja)”, Gregoire Parenty selittää.

Meidän täytyy löytää uusia pysyviä tapoja auttaa asiakkaitamme esimerkiksi kysymällä heiltä erikoislujien terästen prosessoinnista, hitsauksesta, suunnittelusta jne. SSAB:llä on ainutlaatuinen kyky osallistua tähän yhteistyöhön myös pienten ja keskisuurten asiakkaiden kanssa. Tämä on yksi erottautumistekijöistämme”, Gregoire Parenty selittää.

”Olemme myös saavuttamassa tavoitteemme kaksinkertaistaa SSAB Shape -yksikön myynti vuoteen 2020 mennessä. Luomme jatkuvasti tiimihankkeita – ehdotamme asiakkaille ratkaisuja, joita ovat esimerkiksi suunnittelutuki, koneistus ja uudet osat.

Voimme auttaa asiakastamme siirtymään seuraavalle tasolle kysymällä ”miksi ette valmistaisi tätä osaa tehokkaammalla ja halvemmalla prosessilla tai miksi ette käyttäisi erilaista ja suorituskyvyltään parempaa terästä nykyisen sijasta?” – tämä ei todellakaan ole varastosta myyntiä. Sekin on toki arvokasta liiketoimintaa, mutta ei tässä kontekstissa”, Parenty selittää.

TIETOLAATIKKO 

Hardox Wearparts on kansainvälinen yritysverkosto, joka tarjoaa kulutusosia ja palveluja tukeakseen kovalle kulutukselle alttiiden toimialojen laitteiden käyttöiän pidentämiseksi. Verkosto on tällä hetkellä edustettuna 72 maassa ja koostuu tällä hetkellä jo yli 265 yrityksestä. SSAB:llä on omistusosuus 16 keskuksesta. Hardox Wearparts tarjoaa varaosia ja neuvoja paikallisilla jälkimarkkinoilla esimerkiksi kaivos-, louhos-, infrastruktuuri-, rakennus- ja kierrätyssegmenteille. 

SSAB Shape yhdistää premium-terästuotteet sekä suunnittelu- ja käsittelypalvelut, joita tarjoamme omien Shape-keskustemme ja maailmanlaajuisen käsittelypalvelujen kumppaniverkoston kautta.

  • Räätälöityä tuotekehitystä ja suunnittelua
  • Laaja suunnittelutuki ja esivalmistuspalvelut
  • Luotettavat, räätälöidyt kuljetus- ja varastopalvelut