SSAB:n kunnianhimoisena tavoitteena on kasvattaa erikoislujien terästen jälkimarkkinamyyntiä Hardox Wearparts -keskusten kautta. Vuonna 2016 verkostoon liittyi 90 yritystä, joten siinä on nyt yli 265 yritystä noin 70 maassa - tavoitteena on kasvattaa keskusten määrää 500:aan. 

SSAB:n uusi liiketoimintahaara 

”SSAB:n tuotteet ovat erinomaisia, mutta haluamme tarjota vielä enemmän ja auttaa asiakkaitamme kasvamaan. Olemme kehittämässä SSAB:lle uutta liiketoimintahaaraa, joka tarjoaa alan parhaita lisäarvopalveluita. Haluamme kehittää jälkimarkkinaliiketoimintaa, joka tavoittaa loppukäyttäjämarkkinat tarjoamalla kulutusosien korjaus-, huolto ja toimituspalveluita. Hardox Wearparts on tärkeä osa tätä prosessia”, kertoo verkoston kehittämisestä SSAB Services -liiketoimintayksikössä vastaava Erik Sundström.

”Jälkimarkkinaliiketoiminta on hyvin pirstoutunutta ja paikallista. Meistä on erittäin tärkeää muodostaa kumppanuuksia paikallisten yritysten kanssa eri puolilla maailmaa. Paikalliset yritykset tuntevat paikalliset markkinat. Haluamme taata loppuasiakkaillemme hyvät, sertifioidut palvelut asiakkaan lähellä. Tämän verkoston avulla voimme helposti toimittaa asiakkaille laadukkaita ja luotettavia palveluita”, Sundström jatkaa.

Hardox Wearparts -verkosto kasvaa kaikkialla maailmassa, mutta erityisesti keskeisimmillä toimialoilla ja markkinasegmenteissä, kuten kaivos-, kierrätys- ja betoniteollisuudessa. SSAB on jo nyt vahvasti läsnä kaivosteollisuudessa. Maantieteellisesti palveluita tuodaan sinne, missä loppuasiakkaat ovat. Tästä syystä esimerkiksi Saksassa keskitytään enemmän kierrätykseen ja Australiassa kaivosteollisuuteen.


Lisää volyymia

”Miten voimme kasvattaa volyymia laajentamalla verkostoa? Uskon, että pääsemme tähän kuuntelemalla asiakkaitamme ja toimimalla heidän lähellään. Haluamme myös vierailla sellaisten asiakkaiden luona, joiden koneet ja laitteet altistuvat kulutukselle, jotta voisimme paremmin kertoa heille, mitä lisäarvoa palvelumme heille tuovat. Jos onnistumme tekemään itsemme tunnetuiksi, voimme myös kasvattaa kulutusosien kysyntää loppukäyttäjien parissa. Tästä on hyötyä koko toimitusketjulle”, Sundström kuvailee.

Toinen tapa tehdä Hardox Wearparts -verkosto houkuttelevammaksi ja kasvattaa volyymia on laajentaa tuote- ja palveluvalikoimaa. Nykyisin ydinosaamisalueitamme ovat erityisesti erikoislujat teräkset ja niiden käsittely. Pitkän aikavälin visionamme on kehittää SSAB:n kulutusosavalikoimaa ja tuotteitamme tukevia palveluita.

Hyvä esimerkki on vuonna 2016 julkistamamme Duroxite-päällystetuote. Keskuksemme ovat jo pitkään toivoneet, että toimittaisimme niille päällystetuotteita, ja nyt meillä on huippuluokan tuote, jota tarjoamme kaikille Hardox Wearparts -keskuksille. Tulevaisuudessa haluamme lisätä perusvalikoimaamme uusia kulutusosia ja -ratkaisuja, ja tarjoamme myös niiden käyttöön ja yhdistelemiseen liittyvää osaamistamme. (Hardox Wearparts voi myös paikantaa ja mitata koneiden kulumista, analysoida käyttöolosuhteet ja käyttäjän tarpeet sekä tehdä laskelmia ratkaisujen eduista uusilla, entistä tehokkaammilla työkaluilla, kuten 3D-skannauksella tai WearCalc-laskentatyökalulla.)


Laatutakuu

”Hardox Wearparts -keskukseksi pääseminen edellyttää tavallisesti noin puolen vuoden mittaisia neuvotteluita, ja tämän jälkeen aikaa kuluu vielä noin vuosi. Meillä on tietyt käytännöt, joiden mukaisesti on toimittava, ja lisäksi tarvitaan teknistä perehdytystä, tuotekoulutusta ja laadunvarmistusta. Myös brändiin ja markkinointiin liittyvistä asioista on sovittava”, Sundström kertoo.

Kumppanimme pääsevät käyttämään SSAB:n brändejä, tuotteita ja kulutusosien tuoteluetteloita, ja he voivat hyödyntää myös IT-tukityökalujamme, tarjoamaamme teknistä koulutusta ja markkinointimateriaaleja sekä verkkokauppaamme. SSAB:n kulutusosapalveluiden päälliköt tuovat oman markkinatuntemuksensa suoraan kentälle ja tukevat verkostoa etsimällä potentiaalisia loppukäyttäjiä. He myös kertovat, minkätyyppisiä palveluita voimme asiakkaille toimittaa.

SSAB toimittaa Hardox Wearparts -verkoston kautta kulutusosia nopeasti kaikkialle maailmaan, ja tarjoamme myös tuki- ja asennuspalveluita asiakkaiden tiloissa. Yksi SSAB:n laajan materiaalituntemuksen monista eduista on, että pienetkin kumppanit ja yritykset hyötyvät asiantuntemuksestamme. Verkostomme puolestaan kerää palautetta siitä, miten materiaalit toimivat käytännössä. Asiakkailta saatu palaute on ensiarvoisen tärkeää.

SSAB:n pitkän aikavälin tavoitteena on olla johtava kulutusosien valmistaja ja niihin liittyvien palveluiden toimittaja kaikkialla maailmassa. Tätä kautta myös asiakkaamme voivat kasvaa.


TIETOLAATIKKO
 

Hardox Wearparts on kansainvälinen verkosto, johon kuuluvat yritykset valmistavat Hardox-kulutuslevyistä ja muista SSAB:n suurlujuusteräksistä kulutusosia ja tarjoavat niihin liittyviä palveluita. Verkosto tarjoaa varaosia ja neuvontapalveluita paikallisilla jälkimarkkinoilla esimerkiksi kaivos-, louhos- infrastruktuuri-, rakennus- ja kierrätyssektoreille. 

Videos: testimonials from network
https://www.youtube.com/user/hardoxwearparts
https://www.youtube.com/watch?v=agwxZsBKCcA&t=40s
https://www.youtube.com/watch?v=W4r7-vRU9rM
https://www.youtube.com/watch?v=P56HL2fQkgw
https://www.youtube.com/watch?v=4iFU6PuEPFI&t=2s