SSAB Hannu Koukkari Toijala Mill"Hallissa varastoidaan myös Toijalassa valmistettuja, asiakkaille räätälöityjä erikoisprofiileita," kertoi Hannu Koukkari Toijalan tehtaalta.
Uudesta näyte- ja pienerävarastosta toimitetaan lujia Strenx-rakenneputkia ja lujia Docol-ohutseinäputkia, joita voidaan katkoa asiakkaan toivomaan pituuteen. Putkituotteet tulevat näyte- ja pienerävarastoon muilta Suomen putkitehtailta Pulkkilasta, Hämeenlinnasta ja Lappohjasta.

”Halusimme tarjota asiakkaille uutena palveluna lujien putkien näyte- ja pienerävaraston. Suunnitellessaan ja kehittäessään tuotteitaan asiakkaat voivat nyt tilata pieniä näyte-eriä prototyyppeihin tai tuotetestaukseen,” Toijalan tehdaspäällikkö Hannu Koukkari kertoo.

Lisätilat mahdollistavat myös uusien, lyhyttä toimitusaikaa ja pieneriä vaativien asiakkaiden palvelemisen.

Prototyyppien teko Docol-ohutseinäputkista autojen istuimiin asiakkailla käynnissä


”SSAB:n myyntiedustaja Ruotsista otti yhteyttä saatuaan kyselyn putkien näyte-erästä potentiaaliselle asiakkaalle ja näyte-erä toimitettiin heille Toijalasta viikossa,” kertoo tuotepäällikkö Esko Hakamäki.

Olemme toimittaneet näyte-eriä korkealujuuksisista Docol-ohutseinäputkista ajoneuvojen istuimiin potentiaalisille asiakkaille Italiaan ja Ruotsiin. Mukaanpääsy asiakkaan projektiin jo prototyyppivaiheessa parantaa huomattavasti mahdollisuuksiamme saada kauppa ja sitouttaa asiakas käyttämään meidän tuotettamme omissa lopputuotteissaan.

Strenx-putkia koneisiin ja laitteisiin

SSAB mahdollistaa lujien putkien käytön prototyyppivaiheessa. Toijalan näyte- ja pienerävarastosta on jo toimitettu myös Strenx-putkia maatalouskoneiden prototyyppeihin.

”Suuret kilpailevat putkenvalmistajat eivät tässä laajuudessa tee eivätkä varastoi lujia putkia. Asiakas hyötyy siitä, että he saavat meiltä pienet määrät nopeasti,” sanoo tuotepäällikkö Juha Ikkala.

Toijalan näyte- ja pienerävaraston palvelut

- Näytekappaleiden katkaisu asiakkaan toivomaan pituuteen
- Uudelleen niputus
- Paketointi

Lisätietoja:
Docol tube: Esko Hakamäki, etunimi.sukunimi @ ssab.com
Strenx tube: Juha Ikkala, etunimi.sukunimi @ ssab.com