Euroopan komissio antoi SSAB:lle 14.7.2014 hyväksyntänsä yhdistymiselle Rautaruukin kanssa. Hyväksynnän edellytyksenä oli, että SSAB sitoutuu myymään seuraavat silloiseen Nordic Steel Distribution -toimintaansa sekä Suomen rakennusliiketoimintaansa liittyvät omaisuuserät: yksi teräspalvelukeskus Ruotsissa (Halmstad) ja yksi Suomessa (Naantali), Tibnor Oy Suomessa (Tibnor AB:n kokonaan omistama tytäryhtiö), 50 prosentin omistukset Norsk Stål AS:ssä ja Norsk Stål Tynnplater AS:ssä Norjassa, sekä Plannja Oy Suomessa (Plannja AB:n kokonaan omistama tytäryhtiö).

Tibnor Oy ostaa, varastoi, esikäsittelee ja jakelee terästä ja metalleja konepajoille sekä prosessi- ja rakennusteollisuudelle. Tibnor Oy:n liikevaihto vuonna 2013 oli noin 576 miljoonaa Ruotsin kruunua (66,6 miljoonaa euroa).

Käynnissä olevat divestoinnit eivät vaikuta aiemmin ilmoitettuun SSAB:n ja Rautaruukin yhdistymisen synergiapotentiaaliin tai yhdistymisen taustalla olevaan teolliseen logiikkaan.

Lisätietoa:
Sijoittajasuhdejohtaja Andreas Koch, [email protected], +46 8 454 57 29

SSAB julkistaa nämä tiedot Suomen arvopaperimarkkinalain ja Ruotsin arvopaperimarkkinalain vaatimusten mukaisesti. Tiedot on jätetty julkaistavaksi klo 10.00 (CET) 9.2.2015.