Teräs on yksi yhteiskuntamme tärkeimmistä materiaaleista, mutta valitettavasti se on myös yksi suurimmista hiilidioksidipäästöjen lähteistä. SSAB haluaa muuttaa tämän ja kehittää siksi täysin fossiilivapaata terästä, joka on tarkoitus tuoda kaupalliseksi tuotteeksi vuonna 2026. Tämä korkealuokkainen teräs on valmistettu vetypelkistetystä raudasta ja hiilidioksidin sijaan sivutuotteena syntyy vettä.

”Muutamme perusteellisesti teräksen valmistustapaa, ja se mullistaa koko teollisuuden, koska se käytännössä eliminoi hiilidioksidipäästöt teräksen valmistusprosessista, sanoo Matts Nilsson.

Pitkä suhde Tibnorin kanssa

SSAB ei kuitenkaan muuta perusstrategiaansa. Pohjoismaiset kotimarkkinat ovat edelleen yksi tärkeä kulmakivi ja näillä markkinoilla Tibnor on tärkeä jakelukanava pienille ja keskisuurille rakennus- ja teollisuusyrityksille.

”Tibnor on yksi SSAB:n tuotteiden tärkeimmistä kanavista kotimarkkinoillamme. Meillä on pitkä suhde ja laaja kokemus teknisestä yhteistyöstä, ei vähiten asiakkaidemme tuotteiden päivittämisestä ja kehittämisestä. Tämän tiiviin yhteistyön ansiosta voimme aikanaan tuoda fossiilivapaata terästämme pienille ja keskisuurille yrityksille Pohjoismaissa ja Baltiassa”, Matts Nilsson sanoo ja lisää, että kiinnostus fossiilivapaata terästä kohtaan on erittäin suuri SSAB:n pohjoismaisten asiakkaiden keskuudessa.

”Monet asiakkaamme ovat ymmärtäneet, kuinka fossiilivapaa teräs voi vahvistaa heidän kilpailukykyään ja lisätä vientimahdollisuuksiaan”.

Puolet Tibnorin toimituksista

Jonathan Nejman on osto- ja varastonhallintapäällikkö Tibnorissa. Hän odottaa voivansa olla jakelemassa SSAB:n fossiilivapaata terästä muutamien vuosien kuluttua. ”Me Tibnorilla olemme erittäin ylpeitä ja iloisia saadessamme olla mukana ja myötävaikuttaessamme terästeollisuuden muutokseen tuomalla SSAB:n fossiilivapaata terästä myös pienten ja keskisuurten rakennus- ja konepajayritysten saataville”.

SSAB:n teräksen osuus Tibnorin toimituksista asiakkaille on noin puolet.

”Pyrimme pienentämään koko tuotevalikoimamme hiilijalanjälkeä. SSAB:llä on jo nykyään suhteellisen hiilidioksiditehokasta tuotantoa, mutta kun fossiilivapaa teräs tulee, se muuttaa pelin”, Jonathan Nejman jatkaa.

Pienempi hiilijalanjälki useilla tasoilla

SSAB:n kanssa fossiilivapaan teräksen jakelussa tehtävän yhteistyön lisäksi Tibnor keskittyy myös kuljetuksistaan aiheutuvan hiilijalanjäljen pienentämiseen.

”Kaiken sisäisen liikenteen tulee olla päästötöntä vuoteen 2030 mennessä ja tiukennamme päästövaatimuksia lähtevien kuljetusten hankinnassa”, Jonathan Nejman sanoo ja lisää, että myös autojen täyttömäärän lisääminen on prioriteetti.

Nyt hän odottaa innolla SSAB:n fossiilivapaan teräksen myynnin alkamista kahden vuoden sisällä.

”Olemme luonnollinen kanava fossiilivapaan teräksen toimituksissa pohjoismaisille ja Baltian pienille ja keskisuurille teollisuus- ja rakennusyrityksille sen tullessa saataville. Sekä me että asiakkaamme odotamme sitä innolla!”