Tibnor pyrkii parantamaan toimintansa tehokkuutta sopeuttamalla yhtiön kustannusrakennetta ja virtaviivaistamalla organisaatiota. Samalla pyritään turvaamaan edellytykset yhtiön pitkän tähtäimen kasvustrategian toteuttamiselle.

Toimenpiteiden tavoitteena on saavuttaa noin 150 miljoonan kruunun vuotuiset kustannussäästöt ja ne voivat johtaa yhteensä noin 175 työpaikan vähentämiseen yhtiön toimintamaissa. Vaikutukset henkilöstöön tarkentuvat maakohtaisten suunnitelmien toteuttamisen yhteydessä suunnitelman mukaan syksyn 2023 aikana.

"Kysyntä on heikentynyt useimmissa maissa ja varmistaaksemme kannattavuutemme ja kilpailukykymme tässä tilanteessa meidän on mukautettava kustannusrakennettamme. Näin voimme jatkaa menestyksekästä kasvu- ja laajentumismatkaamme", sanoo Tibnorin toimitusjohtaja Fredrik Haglund.

Tibnor työllistää noin 1 200 henkilöä Pohjoismaissa ja Baltiassa.

Tämä lehdistötiedote on käännös ruotsiksi ja englanniksi julkaistusta pörssitiedotteesta.

Lisätietoja:
Fredrik Haglund, President, Tibnor, tel. +46 70 388 15 52