Euroopan komissio antoi SSAB:lle 14.7.2014 hyväksyntänsä yhdistymiselle Rautaruukin kanssa. Hyväksynnän edellytyksenä oli, että SSAB sitoutuu myymään seuraavat silloiseen Nordic Steel Distribution -toimintaansa sekä Suomen rakennusliiketoimintaansa liittyvät omaisuuserät: yksi teräspalvelukeskus Ruotsissa (Halmstad) ja yksi Suomessa (Naantali), Tibnor Oy Suomessa (Tibnor AB:n kokonaan omistama tytäryhtiö), 50 prosentin omistukset Norsk Stål AS:ssä ja Norsk Stål Tynnplater AS:ssä Norjassa, sekä Plannja Oy Suomessa (Plannja AB:n kokonaan omistama tytäryhtiö).

Kaupan seurauksena Tata Steelin omistus Norsk Stål Tynnplater AS:ssä nousee nykyisestä 50 %:sta 100 %:iin.

Naantalin teräspalvelukeskuksessa on 70 työntekijää, Halmstadissa 61 ja NST:ssä 50 työntekijää, jotka jatkavat kaupan jälkeen vanhoina työntekijöinä.

Käynnissä olevat divestoinnit eivät vaikuta aiemmin ilmoitettuun SSAB:n ja Rautaruukin yhdistymisen synergiapotentiaaliin tai yhdistymisen taustalla olevaan teolliseen logiikkaan.

Lisätietoa:
Sijoittajasuhdejohtaja Andreas Koch, [email protected], +46 8 454 57 29

SSAB julkistaa nämä tiedot Suomen arvopaperimarkkinalain ja Ruotsin arvopaperimarkkinalain vaatimusten mukaisesti. Tiedot on jätetty julkaistavaksi klo 09.30 (CET) 12.2.2015.