Osake- ja äänimäärien lasku johtuu varsinaisen yhtiökokouksen 24.4.2024 päättämästä 33 217 659 osakkeen (joista 8 216 940 A-sarjan osaketta ja 25 000 719 B-sarjan osaketta) mitätöinnistä.

Osakepääoma 9 062 550 868,8 kruunua säilyy ennallaan, koska samanaikaisesti osakepääomaa alentavan yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden mitätöintipäätöksen kanssa osakepääomaa päätettiin korottaa siirtämällä pääomaa vapaasta omasta pääomasta osakepääomaan (rahastoanti). Tämä on tapahtunut ilman uusia osakkeita. Näin osakepääoma on palautettu samaan määrään kuin ennen osakkeiden mitätöintiä.

Mitätöinnin jälkeen SSAB:llä ei ole hallussaan omia osakkeita.

Lisätietoja:
Per Hillström, Head of Investor Relations, [email protected], tel. +46 702 95 29 12
Viktoria Karsberg, Head of Corporate Identity and Group Communications,
[email protected], tel.
+46 72 233 5288

Tämä tiedote on käännös ruotsin- ja englanninkielisestä pörssitiedotteesta.