Käytä parempaa terästä: SSAB:n asiakkaat hyötyvät hiilidioksiditehokkaasta tuotannosta

SSAB:lla olemme kehittäneet ja parannelleet teräksenvalmistusprosessejamme vuosia ja sen tuloksena SSAB:n masuunipohjainen tuotanto on maailman hiilidioksiditehokkaimpia. Tämä luo kilpailuetua sekä SSAB:lle että asiakkaille.

CO2 tehokas teräksentuotanto

Teräksen valmistukseen on kaksi eri tapaa. Prosessit eroavat toisistaan siinä, mitä raaka-ainetta niissä käytetään: rautamalmia (masuunipohjainen tuotanto) vai kierrätysterästä (valokaariuuni-tuotanto). Koska saatavilla oleva kierrätysteräs kattaa nykyään noin 30 prosenttia uuden teräksen tarpeesta, olemme nykyään riippuvaisia sekä kierrätysteräspohjaisesta että rautamalmipohjaisesta teräksestä. Vuonna 2050 kierrätysteräspohjaisen teräksen arvioidaan kattavan noin 50 prosenttia tarpeesta, mikä merkitsee sitä, että 50 prosenttia tarpeesta on edelleen täytettävä rautamalmipohjaisella teräksellä.

Terästuotanto on resurssi-intensiivistä ja aiheuttaa hiilidioksidipäästöjä (CO2). Noin 90% SSAB:n suorista CO2 -päästöistä syntyy rautamalmipohjaisessa tuotannossa Luulajan, Oxelösundin ja Raahen tehtaillamme, erityisesti niiden masuuneissa. SSAB:n päästöt ovat 10% Ruotsin ja 7% Suomen kokonaishiilidioksidipäästöistä. Rautamalmipellettien ja koksin korkean laadun sekä tehokkaiden ja häiriöttömien prosessien ansiosta pohjoismainen rautamalmipohjainen terästuotantomme on yksi maailman hiilidioksiditehokkaimmista. Esimerkiksi SSAB:n kylmävalssatun teräksen tuotannon hiilidioksidipäästöt ovat noin 6% pienemmät kuin Euroopassa keskimäärin ja peräti 17% pienemmät kuin Kiinassa keskimäärin.

chart

Ympäristöselosteet todentavat vastuullisen tuotannon

Ympäristöseloste eli EPD (Environmental Product Declaration) on riippumattomasti vahvistettu asiakirja, josta käy läpinäkyvällä ja vertailukelpoisella tavalla ilmi tuotteen ympäristövaikutus elinkaarinäkökulmasta. SSAB:n ympäristöselosteet noudattavat kansainvälisiä standardeja ja tarjoavat puolueetonta tietoa SSAB:n tuotteiden pienestä hiilijalanjäljestä. Ne ovat myös hyvä työkalu SSAB:n asiakkaille, jotka haluavat vähentää omaa ympäristövaikutustaan. Ympäristöselosteissa kerrotaan arvot tuotteen koko elinkaaren ajalta. Se tarkoittaa, että mukaan on laskettu tuottajien aiheuttamat päästöt sekä tuotannossa käytetty energia. Kaikille SSAB:n tuotteille on saatavilla ympäristöselosteet. Ne on rekisteröity kansainväliseen EPD® -järjestelmään.

EcoSmart: SSAB Americasin vastuullisuusohjelma asiakkaille

Vuonna 2016 lanseerattu EcoSmart™-ohjelma on SSAB Americasin innovatiivinen asiakkaille tarkoitettu vastuullisuusohjelma, jonka tarkoituksena on esitellä SSAB:n sitoutumista kestävään kehitykseen. EcoSmart-ohjelma korostaa sekä SSAB Americasin terästuotteiden että prosessien tärkeimpiä ominaisuuksia. Yli 50 asiakasyritystä on mukana EcoSmart-ohjelmassa, ja lisää liittyy mukaan vuonna 2021 ja siitä eteenpäin. Tärkeimpiä SSAB Americasin tuotteiden ja tuotantoprosessien ominaisuuksia:

SSAB Americas: tuotteet

  • SSAB Americas -divisioonan teräs on täysin kierrätettävää ja sen valmistuksessa on käytetty 97% kierrätettyä materiaalia.
  • SSAB Americasin valmistaman teräksen kestävyys ja lujuus lisää tuotteiden elinkaareen vuosia.

Tuotantoprosessi – SSAB Americas

  • SSAB Americas -divisioona käyttää käytöstä poistettuja renkaita hiilen tuotantoprosessissa korvaavana raaka-aineena. Vuosittain käytetään yli 400 000 rengasta, ja yhteensä renkaita on tähän mennessä käytetty jo yli 7,1 miljoonaa.
  • SSAB:n Iowan tehtaan on määrä käydä yksinomaan uusiutuvalla energialla vuoteen 2022 mennessä.
  • SSAB Americas -divisioonan tuotantoprosessi tuottaa 62% vähemmän hiilidioksidipäästöjä verrattuna Yhdysvaltain terästeollisuuden keskiarvoon vuonna 2018.
  • SSAB Americas on vähentänyt energiankulutustaan lähes 20% vuoteen 2010 verrattuna.
  • SSAB Americas kierrättää miljoonia gallonia vettä vuosittain veden säästämisen vuoksi.