EcoUpgraded

SSAB EcoUpgraded –konsepti vähentää hiilidioksidipäästöjä sekä teräksen tuotannossa että lopputuotteiden elinkaaren aikana.

Erikoislujiin teräksiin siirtyminen ja uudet rakenteet käyttökohteissa ovat osa-alueita, joissa SSAB tekee tiivistä yhteistyötä asiakkaidensa kanssa. Erikoislujaan teräkseen vaihtamisen etuja ovat esimerkiksi käyttökohteen pienempi paino, parempi polttoainetehokkuus ja pidempi käyttöikä. Kaikki nämä ovat keskeisiä tekijöitä tuotteiden hiilijalanjäljen pienentämisessä.

SSAB EcoUpgraded –konsepti vähentää hiilidioksidipäästöjä sekä teräksen tuotannossa että lopputuotteiden elinkaaren aikana.

Vaihtamalla erikoislujiin teräksiin voi vähentää lopputuotteen painoa säilyttäen samalla sen vahvuuden ja lisäten kestävyyttä ja tuottavuutta. Elinkaarinäkökulmasta tästä on hyötyä ympäristölle erityisesti lopputuotteen käytön aikana.

SSAB EcoUpgraded appin avulla voi laskea konetyypin ja eri parametrien avulla saavutettavia säästöjä, jotka esitetään visuaalisena raporttina.

  • polttoainesäästöt lopputuotteen elinkaaren aikana
  • hiilidioksidipäästöjen väheneminen lopputuotteen elinkaaren aikana
  • hiilidioksipäästöjen takaisinmaksuaika

Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen

SSAB EcoUpgraded -konseptin avulla hiilidioksidipäästöt vähenevät sekä teräksentuotannossa että koneiden elinkaaren aikana. Materiaali- ja kuljetustehokkuus pienentävät hiilidioksidipäästöjä.

Koneista voidaan tehdä kevyempiä käyttämällä erikoislujaa terästä (pienempi teräksentuotanto). Kulutusta kestävästä erikoislujasta teräksestä valmistetut koneet myös kestävät kauemmin (pidempi käyttöikä). Kun kone on kevyempi, se tekee samat työt vähemmällä polttoaineella (pienempi paino). Kun ajoneuvo on kevyempi, sen hyötykuormaa voidaan kasvattaa, jolloin saman kuorman kuljettamiseen tarvitaan vähemmän ajokertoja (suurempi kapasiteetti).

Osuudet hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä

Hiilidioksidipäästöjen vähentymismäärä riippuu käyttökohteesta ja siitä, onko sen rakenteen kannalta paino kriittinen tekijä vai ei. Jos paino ei ole kriittinen tekijä rakenteessa, hiilidioksidipäästöt vähenevät pienemmän painon ja teräksentuotannon kautta. Jos paino on kriittinen tekijä rakenteessa, vähennyksiä tuo myös suurempi kapasiteetti. Kulutusteräksen käyttö pidentää myös koneiden käyttöikää.

Hiilidioksidin takaisinmaksuaika

Siirtymällä käyttämään SSAB:n erikoislujia teräksiä  valmistajat voivat kompensoida teräksentuotannon aiheuttamat hiilidioksidipäästöt nopeasti koneiden käytön aikana. Kun kriittinen piste on saavutettu, käyttökohteen päästövähennykset jatkuvat ja ovat moninkertaisia alkuperäisiin päästöihin verrattuna.

EcoUpgraded-konseptiin liittyviä arvioita ja laskelmia