Käytä terästä paremmin: SSAB:n terästen ympäristöhyödyt

SSAB:n liiketoiminnan ydin on kehittää ja valmistaa pitkälle kehitettyjä erikoislujia teräksiä (AHSS) ja nuorrutusteräksiä (Q&T). Niiden avulla asiakkaamme voivat valmistaa entistä kevyempiä ja kestävämpiä tuotteita, mikä vähentää myös heidän ympäristöjalanjälkeään.

Käytä erikoislujia teräksiä ja vähennä hiilidioksidipäästöjä – SSAB EcoUpgraded -konsepti

EcoUpgraded-ohjelman tavoitteena on löytää käyttökohteita, joissa voidaan vähentää käytönaikaisia hiilidioksidipäästöjä. SSAB voi verrata käyttökohteiden käytönaikaisten hiilidioksidipäästöjen potentiaalisia vähennyksiä tuotannonaikaisiin hiilidioksidipäästöihin, ja tätä kautta löytää tuotteita, joissa erikoislujan teräksen käytöstä olisi eniten hyötyä.
steel life cycle graph

Teräksen elinkaari

Teräs on maailman kierrätetyin materiaali, ja sitä voidaan kierrättää lähes loputtomiin ilman, että sen ominaisuudet heikkenevät.

sustainability image

Kestävä kehitys ja erikoislujat teräkset

Mahdollisuus vähentää lopputuotteiden painoa ja lisätä samalla niiden tuottavuutta ja kestävyyttä on elinkaarinäkökulmasta tarkasteltuna tärkeä ympäristönäkökohta.

image

Kestävän kehityksen mukaisia rakentamisen ratkaisuja

Ruukki Construction kehittää tuotteita ja ratkaisuja, jotka parantavat energiatehokkuutta rakennuksen eliniän aikana sekä valmistusvaiheessa.