Auto ajaa metsätiellä
Auto ajaa metsätiellä

Kestävä kehitys

Autoteollisuus voi edistää kestävän kehityksen mukaisen maailman muodostumista valitsemalla sopivat materiaalit kuhunkin käyttösovellukseen ja käyttämällä kustannustehokkaimpia ja kestävän kehityksen mukaisimpia tuotantotapoja.

Osa elinkaariarviota (LCA)

Teräksen etu joihinkin muihin keveisiin materiaaleihin verrattuna on se, että sen tuotannossa syntyy vähemmän hiilidioksidipäästöjä. Docol®-teräksiä käyttävien autonvalmistajien kannalta se merkitsee sitä, että ne voivat hyvällä omallatunnolla sanoa toimivansa kestävän kehityksen mukaisesti. Kun teräksentuotantoa verrataan alumiinin, hiilikuidulla vahvistettujen muovien ja magnesiumin tuotantoon, voidaan havaita, että teräksentuotannossa syntyy vähemmän kasvihuonepäästöjä. Kehittyneitä Docol®-korkealujuusteräksiä valmistetaan maailman puhtaimpiin kuuluvalla tuotantomenetelmällä, mikä vähentää päästöjä entisestään.

Vertailu hiilidioksidimäärästä (kg) tuotettua materiaalikiloa kohden

Kaavio: kuinka paljon hiilidioksidia/kg tuotettua materiaalia (teräs, alumiini, hiilikuituvahvisteiset polymeerit ja magnesium)

Lähde: WorldAutoSteel.

Terästä tulevaisuuden liikkumiseen

Autoteollisuuden elinkaariarviot toimivat perustana tulevaisuuden prosessien kehittämisessämme, jossa tavoitteenamme on vähentää autoissa käytettävien erikoislujien terästen tuotannon hiilipäästöjä.

Mitä fossiilivapaa teräs tarkoittaa autonvalmistajille ja osatoimittajille?

Mullistava, fossiilivapaasta teräksestä valmistettu hiilineutraali ajoneuvo saattaa olla lähempänä kuin luuletkaan. Vuonna 2026 SSAB tarjoaa autoteollisuuden Docol®-AHSS-teräksistä fossiilivapaita versioita, joilla on samat ensiluokkaiset ominaisuudet kuin nykyisillä teräksillä. Suurin ero on se, että kaikki prosessit, mukaan lukien vedyn tuotanto suorapelkistettyä rautaa varten, tehdään käyttäen yksinomaan uusiutuvaa energiaa. Autonvalmistajien ja osatoimittajien kannalta fossiilivapaa Docol®-teräs tarkoittaa sitä, että yritys voi käyttää tuttua ja luotettavaa erikoislujaa materiaalia, joka parantaa elinkaariarvioita merkittävästi.

Martin Pei

SSAB on ottanut johtoaseman matkalla kohti vähähiilistä terästeollisuutta.

Tuleva fossiilivapaa teknologiamme on teräksenvalmistuksen ensimmäinen todellinen muutos vuosisatoihin. SSAB:n asiakkaat eri puolilla maailmaa saavat yhä ensiluokkaista erikoislujaa terästä, mutta sopeutettuna tulevaisuuden vaatimuksiin.

Olemme jo aloittaneet useita fossiilivapaita kumppanuuksia autonvalmistajien ja osatoimittajien kanssa. Kumppanuudet johtavat ensimmäisiin aidosti kestävän kehityksen mukaisiin terässovelluksiin tulevaisuuden autoissa.

Hybrit-insinööri

HYBRIT. Uusi vallankumouksellinen teräksenvalmistustekniikka.

Olemme mukana HYBRIT-hankkeessa, jonka avulla pyrimme tuomaan fossiilivapaan teräksen markkinoille maailman ensimmäisenä teräsyhtiönä jo vuoteen 2026 mennessä. Toimintamme on määrä olla käytännössä fossiilitonta vuoteen 2045 mennessä. Tavoitteenamme on yhdessä kumppanien ja asiakkaiden kanssa luoda fossiilivapaa arvoketju kaivokselta lopputuotteeseen.

Ympäristöselosteet

Lataa kolmansien osapuolien ympäristöselosteemme (EPD).

pdf 304 Kb
EPD: Cold rolled steel sheets and coils